kı̏klja

kı̏klja
kı̏klja {{c=0}}({{/c}}kı̏kla{{c=0}}){{/c}} ž 〈G mn kîkljā〉 reg. {{c=0}}1. {{001f}}suknja 2. {{001f}}{{/c}}meton. {{c=0}}ženska osoba
{{/c}}✧ {{001f}}njem.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kljȁkavac — m (kljȁkavica ž) 〈G āvca, V āvče, N mn āvci〉 onaj koji je kljakav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kljȁkav — prid. 〈odr. ī〉, {{c=1}}v. {{ref}}kljast{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kljȁkavo — pril. 1. {{001f}}hromo 2. {{001f}}pejor. loše, jadno (što učiniti) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kljȁst — prid. 〈odr. ī〉 razg. ekspr. koji nema dijela tijela; sakat, osakaćen, kljakav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Dȕklja — ž geogr. pov. srednjovjekovno područje oko Skadarskog jezera (od Boke kotorske do Bojane i Drima) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȁklja — ž 〈G mn bȁkāljā/ ī〉 1. {{001f}}štap ovijen lako gorećim (smolastim, voštanim) tvarima ili punjen gorivom koji se, zapaljen, nosi u ruci; buktinja, luč, zublja [olimpijska ∼] 2. {{001f}}plamen tomu nalik (spaljivanje otpadne tvari u rafinerijama) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȑklja — ž 〈G mn ī〉 poprečna greda na nekom prijelazu koja se diže i spušta; branik, rampa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁklja — ž 〈G mn kāljā/ ī〉 alat u obliku blago savinutog sječiva i s dršcima s oba kraja služi za izrađivanje dugā za bačve …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȁklja — ž 〈G mn tȁkāljā/ ī〉, {{c=1}}v. {{ref}}tačka{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȑklja — ž 〈G mn tȑkāljā/ ī〉 1. {{001f}}deblo stabla s granama odrezano i okresano tako da služi kao vješalica ili za spuštanje u bunar ili u čatrnju 2. {{001f}}štap kojim se udara klis tako da odskoči s rupe i prečage …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”