pȕškica

pȕškica
pȕškica ž dem. {{c=0}}i {{/c}}hip. {{c=0}}od puška {{/c}}[ukrašena lovačka ∼]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • skica — skȉca ž <G mn skȋcā> DEFINICIJA 1. grafički prikaz, crtež, nacrt izveden u glavnim crtama, ob. kao predradnja nekog većeg rada [napraviti skicu] 2. glazb. instrumentalna minijatura jednostavnijeg sadržaja; bagatela, impromptu ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • skíca — e ž (ȋ) 1. kar je narisano nahitro, samo z najpotrebnejšimi črtami, potezami: skica prikazuje položaj vojaških enot; narediti, narisati skico glavnih ulic; tabele in skice // um. nahitro, samo z najpotrebnejšimi črtami, potezami narejena risba,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • gȕskica — ž dem. od guska, pejor. glupa mlada ženska osoba …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krȕškica — ž hip. od kruška …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ljȕskica — ž hip. od ljuska …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plȍškica — ž dem. od ploška …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Spark Infrastructure — Type Public (Australia) Industry Infrastructure Founded 2005 Headquarters Sy …   Wikipedia

  • ЭСКИЗ — предварительный набросок, содержащий основу проектного замысла (Болгарский язык; Български) ескиз (Чешский язык; Čeština) skica; náčrt (Немецкий язык; Deutsch) Skizze; Riß (Венгерский язык; Magyar) vázlatrajz, skicc (Монгольский язык) төслийн… …   Строительный словарь

  • kòncept — m 〈G mn pātā〉 1. {{001f}}nacrt, skica pismenog sastavka ili govora koji nije prepisan u čisto [∼ predgovora] 2. {{001f}}začeće ideje, pothvata i sl., prvobitna predodžba, zamisao o kakvom djelovanju; koncepcija 3. {{001f}}pravn. pisana skica… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skicozan — skȉcōzan prid. <odr. znī> DEFINICIJA koji je u skici, koji ima preciznost koliko može imati skica; ovlašan, nabačen, naznačen, grubo zacrtan ETIMOLOGIJA vidi skica …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”