prìzvati

prìzvati
prìzvati (koga, što, se) svrš. prez. prizòvēm (se), pril. pr. -āvši (se), prid. rad. prı̏zvao (se)〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}dozvati onoga tko je blizu, tko je već tu da dođe bliže b. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}prisjetiti se {{/c}}[∼ sjećanja] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(se) pravn. zast. {{c=0}}uložiti priziv; žaliti se
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ Boga {{c=0}}obratiti se molitvom; {{/c}}∼ (k) svijesti {{c=0}}1. {{001f}}osvijestiti se, postati svjestan 2. {{001f}}urazumiti se, postati razložan; {{/c}}∼ u pamet {{c=0}}podsjetiti se na što{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • prizvati — prìzvati (koga, što, se) svrš. <prez. prizòvēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. rad. prȉzvao (se)> DEFINICIJA 1. a. (koga) dozvati onoga tko je blizu, tko je već tu da dođe bliže b. (što) prisjetiti se [prizvati sjećanja] 2. (se) pravn.… …   Hrvatski jezični portal

  • prizváti — zôvem dov., prizvál (á ó) zastar. priklicati: prizvati ljudi / sonce je prizvalo prvo zelenje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • prizivati — prizívati (koga, što) nesvrš. <prez. prìzīvām/prìzīvljēm, pril. sad. ajūći/ ivljūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. prizvati FRAZEOLOGIJA prizivati duhove baviti se spiritizmom; prizivati vraga riječima ili postupcima izazivati loš ishod,… …   Hrvatski jezični portal

  • civilizírati — (koga, što) dv. 〈prez. civilìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 privesti/privoditi, prizvati/prizivati civilizaciji, dovesti/dovoditi u stanje civilizacije, (u)činiti da što bude civilizirano …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prizívati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. prìzīvām/prìzīvljēm, pril. sad. ajūći/ ivljūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}prizvati{{/ref}} ⃞ {{001f}}∼ duhove baviti se spiritizmom; ∼ vraga riječima ili postupcima izazivati loš ishod, izazivati vraga …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùzēti — (što, koga) svrš. 〈prez. ‹zmēm, pril. pr. ēvši, imp. ùzmi, prid. rad. ‹zeo, prid. trp. ‹zēt〉 1. {{001f}}a. {{001f}}prihvatiti, dohvatiti rukom; uhvatiti [∼ komad kruha] b. {{001f}}primiti kao dar ili sl. c. {{001f}}razg. dobiti na prodaji;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suvenir — suvènīr m <G suveníra> DEFINICIJA predmet koji se na putovanju kupuje za uspomenu ETIMOLOGIJA fr. souvenir ← lat. subvenire: podsjetiti, (dosl.) prizvati u duh …   Hrvatski jezični portal

  • priziv — príziv m DEFINICIJA pravn. žalba višem sudu protiv presude nižeg suda [uložiti priziv] SINTAGMA pravo priziva pravo stranke da se žali na presudu ETIMOLOGIJA vidi prizvati …   Hrvatski jezični portal

  • prizivni — prízīvnī prid. DEFINICIJA koji pripada prizivu, koji se odnosi na priziv ETIMOLOGIJA vidi prizvati …   Hrvatski jezični portal

  • prizivač — prizìvāč m <G priziváča> DEFINICIJA onaj koji priziva (što), apelant ETIMOLOGIJA vidi prizvati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”