prìpasti

prìpasti
prìpasti (komu, čemu) svrš. prez. prìpadnēm, pril. pr. -āvši, imp. prìpadnī, prid. rad. prìpao/prìpala ž {{c=0}}postati čije vlasništvo, dopasti komu u svojinu, doći u stanje da se bude čiji
⃞ {{001f}}{{/c}}pripalo mu (mi itd.) je {{c=0}}1. {{001f}}dobio je u diobi ili u raspodjeli 2. {{001f}}naslijedio je (sam itd.) 3. {{001f}}slučajno je (sam itd.) dobio; {{/c}}svatko će dobiti (je dobio) što mu pripada {{c=0}}dobit će (dobio je) što je njegovo, što ga ide{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • pripasti — prìpasti (komu, čemu) svrš. <prez. prìpadnēm, pril. pr. āvši, imp. prìpadnī, prid. rad. prìpao/prìpala ž> DEFINICIJA postati čije vlasništvo, dopasti komu u svojinu, doći u stanje da se bude čiji FRAZEOLOGIJA pripalo mu (mi itd.) je 1.… …   Hrvatski jezični portal

  • pripásti — pádem dov., stil. pripàl pripála (á ā) 1. postati last koga: četrtina dediščine je pripadla njemu / po tej pogodbi je to ozemlje pripadlo Jugoslaviji bilo priključeno k njej 2. publ. biti dodeljen, dan: pripadla mu je naloga, da stvar razišče… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pripadati — prìpadati (komu, čemu) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. pripasti ETIMOLOGIJA vidi pripasti …   Hrvatski jezični portal

  • dòpasti — (komu, čega, se) svrš. 〈prez. dòpadnēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. rad. dòpao (se)〉 1. {{001f}}(komu) postati čije; pripasti 2. {{001f}}(čega) upasti u kakvo zlo, biti pogođen kakvim zlom [∼ rana; ∼ zatvora; ∼ šaka] 3. {{001f}}(se, komu)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prijêći — (koga, što, komu, se) svrš. 〈prez. prijêđēm (se), imp. prijéđi (se), pril. pr. prȅšāvši (se), prid. rad. prȅšao (se), prid. trp. prijêđen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}hodajući ili vozeći se dospjeti na drugu stranu [∼ ulicu; ∼ rijeku] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prìpadati — (komu, čemu) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}pripasti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȁspodjela — ž 1. {{001f}}dijeljenje čega i određivanje koji će dio kome pripasti; podjela, dioba 2. {{001f}}ekon. proces dijeljenja proizvoda između pojedinaca i zajednice …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàpasti — svrš. 〈prez. zàpadnēm, pril. pr. āvši, prid. rad. zàpao〉 1. {{001f}}(∅) zaći, nestati (o Suncu) 2. {{001f}}(∅) napadati (o snijegu) 3. {{001f}}(koga ili komu) pripasti, pasti u dio [da je dobro ne bi mene (nas) zapalo nisam u povlaštenom položaju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òtpasti — (∅) svrš. 〈prez. òtpadnēm, pril. pr. òtpāvši, prid. rad. òtpao〉 1. {{001f}}odvojiti se od čega nenasilno (npr. žbuka sa zidova) 2. {{001f}}pren. ne biti u mogućnosti sudjelovati u čemu ili slijediti koga (ili što) [∼ iz stranačkog vodstva; ∼ iz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šȁka — šȁk|a ž 〈D L šȁci, G mn šȃkā〉 1. {{001f}}anat. dio ruke od zglavka do vrha prstiju [prijetiti ∼om; udarac ∼om; stisnuti ∼u] 2. {{001f}}količina koja može stati u stisnutu šaku [na ∼e (nečega)] 3. {{001f}}mali broj ljudi, {{c=1}}usp.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”