slȕčājan

slȕčājan
slȕčāj|an prid. odr. -jnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji se dogodio zahvaljujući slučaju; nenamjeran, neplaniran {{/c}}[∼an susret] {{c=0}}2. {{001f}}koji je učinjen ili je nastao bez mnogo pažnje ili razmišljanja; usputan {{/c}}[∼na primjedba]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼an događaj mat. {{c=0}}jedan od osnovnih pojmova teorije vjerojatnosti, apstrakcija ishoda pokusa kakav je npr. bacanje igraće kocke; {{/c}}∼na varijabla mat. {{c=0}}važan pojam u teoriji vjerojatnosti: funkcija koja elementima nekog skupa slučajnih događaja pridružuje realne brojeve; svakoj vrijednosti slučajne varijable pripada određena vjerojatnost{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”