ogràničiti

ogràničiti
ogràničiti (što, se) svrš. prez. ogràničīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. ogràničen, gl. im. ograničénje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}postaviti granice čemu 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}postaviti, zadati si granicu, zadržati se u određenim granicama{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ograničiti — ogràničiti (se) svrš. <prez. ogràničīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ogràničen, gl. im. ograničénje> DEFINICIJA 1. (što) postaviti granice čemu 2. (se) postaviti, zadati si granicu, zadržati se u određenim granicama ETIMOLOGIJA o… …   Hrvatski jezični portal

  • ograničenje — ograničénje sr <gl. im.> DEFINICIJA v. ograničiti [ograničenje brzine; ograničenje uvoza] ETIMOLOGIJA vidi ograničiti …   Hrvatski jezični portal

  • ograničavati — ograničávati (koga, što, se) nesvrš. <prez. ogranìčāvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ograničiti ETIMOLOGIJA vidi ograničiti …   Hrvatski jezični portal

  • konfinirati — konfinírati (koga) dv. <prez. konfìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. konfìnīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA odrediti/određivati kome prisilno mjesto boravka bez zatvorskog režima, ob. s obveznim javljanjem na policiju,… …   Hrvatski jezični portal

  • bornirati — bornírati dv. <prez. bòrnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) opšiti/opšivati gajtanima, ukrasnim vrpcama i trakama 2. (koga) pren. (u)činiti ograničenim, ograničiti/ograničavati vidike komu ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • bornírati — dv. 〈prez. bòrnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) opšiti/opšivati gajtanima, ukrasnim vrpcama i trakama 2. {{001f}}(koga) pren. (u)činiti ograničenim, ograničiti/ograničavati vidike komu ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • determinírati — (što, koga) dv. 〈prez. determìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}odlučiti/odlučivati ili odgovoriti/odgovarati na autoritativan način i definitivno 2. {{001f}}ograničiti/ograničavati doseg ili širenje; limitirati 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konfinírati — (koga) dv. 〈prez. konfìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. konfìnīrān, gl. im. ānje〉 odrediti/određivati kome prisilno mjesto boravka bez zatvorskog režima, ob. s obveznim javljanjem na policiju; ograničiti/ograničavati slobodu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • limitírati — (što) dv. 〈prez. limìtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 odrediti/određivati ili svesti/svoditi na graničnu veličinu ili vrijednost; ograničiti/ograničavati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lokalizírati — (što) dv. 〈prez. lokalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}ograničiti/ograničavati na određeno mjesto, zadržati/zadržavati na određenom mjestu [∼ požar] 2. {{001f}}kazal. provesti/provoditi lokalizaciju teksta 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”