ogràničenōst

ogràničenōst
ogràničenōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}stanje onoga što je ograničeno ili osobina onoga koji je ograničen (2){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ograničenost — ogràničenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga što je ograničeno ili osobina onoga koji je ograničen (2) ETIMOLOGIJA vidi ograničiti …   Hrvatski jezični portal

  • kratkovídnōst — ž 1. {{001f}}pat. stanje ili osobina onoga koji slabo vidi na daljinu; kratkovidost, miopija, opr. dalekovidnost 2. {{001f}}pren. ograničenost uvida, nesposobnost da se predvidi razvoj događaja ili posljedice koje će se pokazati u budućnosti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • PRO- — {{upper}}PRO {{/upper}}1 kao prvi dio riječi označava: 1. {{001f}}(u tvorbi glagola) a. {{001f}}kretanje kroz što, između čega [probiti, progurati] b. {{001f}}radnju koja ima za posljedicu kakav otvor, pukotinu, trag probušiti, progristi,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stı̏snipetlja — stı̏snipetlj|a m i ž onaj koji nema petlju, onaj koji ne živi intenzivnim i punim životom, onaj kojemu škrtost, ograničenost ili odgoj u predrasudama ne dopuštaju da se prepusti životu i užicima, kukavica pred životom [mađarski grofovi su kartaši …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȁdātōst — (zȁdānōst) ž stanje onoga koji je zadan, koji je unaprijed određen; predodređenost, ograničenost (podrijetlom, odgojem i sl.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȁuzlānōst — ž 1. {{001f}}(čega) stanje onoga što je zauzlano 2. {{001f}}(koga) smetenost, borniranost, ograničenost, nespretnost u mišljenju i ophođenju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàklamānōst — ž 1. {{001f}}osobina ili stanje onoga koji je zaklaman 2. {{001f}}pren. ograničenost vidika; zalupanost, zadrtost, borniranost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šupljìna — šupljìn|a ž 〈G mn šupljínā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}prazan prostor u čvrstom tijelu b. {{001f}}anat. prazan prostor u kojem su odgovarajući organi; prazan, otvoren dio tijela [usna ∼a; trbušna ∼a]; duplja 2. {{001f}}pren. ono što je ostalo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šupljina — šupljìna ž <G mn šupljínā> DEFINICIJA 1. a. prazan prostor u čvrstom tijelu b. anat. prazan prostor u kojem su odgovarajući organi; prazan, otvoren dio tijela; duplja [usna šupljina; trbušna šupljina] 2. pren. ono što je ostalo neobuhvaćeno …   Hrvatski jezični portal

  • pro- — 4 DEFINICIJA 1. u tvorbi glagola označava a. kretanje kroz što, između čega [probiti; progurati] b. radnju koja ima za posljedicu kakav otvor, pukotinu, trag [probušiti; progristi; prorezati] c. naglo kretanje kroz što, pokraj čega, mimo, pokraj… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”