odvrátiti

odvrátiti
odvrátiti svrš. prez. òdvrātīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. òdvrāćen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(∅) {{c=0}}odgovoriti na isti način (po tonu ili sadržaju) 2. {{001f}}{{/c}}(koga od čega) {{c=0}}postići da tko nešto ne učini, odgovoriti koga od čega 3. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}upraviti na drugu stranu, skrenuti {{/c}}[∼ tok vode]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • odvratiti — odvrátiti svrš. <prez. òdvrātīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òdvrāćen> DEFINICIJA 1. (Ø) odgovoriti na isti način (po tonu ili sadržaju) 2. (koga od čega) postići da tko nešto ne učini, odgovoriti koga od čega 3. (što) upraviti na drugu… …   Hrvatski jezični portal

  • dòzvati — (koga, što) svrš. 〈prez. dozòvēm, pril. pr. āvši, imp. dozòvi, prid. trp. dȍzvān〉 glasom potaknuti koga da dođe ⃞ {{001f}}∼ (koga, se) k pameti opametiti (se), odvratiti (koga, se) od nerazumnih postupaka; ∼ (koga) k svijesti 1.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odvraćati — òdvraćati (Ø, koga, što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. odvratiti SINTAGMA snage odvraćanja pol. dipl. vojn. jedinice Ujedinjenih naroda namijenjene sprečavanju ratnih sukoba u pojedinim zemljama ili između …   Hrvatski jezični portal

  • dozvati — dòzvati (koga, što) svrš. <prez. dozòvēm, pril. pr. āvši, imp. dozòvi, prid. trp. dȍzvān> DEFINICIJA glasom potaknuti koga da dođe; zovnuti FRAZEOLOGIJA dozvati (koga, se) k pameti opametiti (se), odvratiti (koga, se) od nerazumnih… …   Hrvatski jezični portal

  • odgovárati — nesvrš. 〈prez. odgòvārām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) davati odgovor na pitanje 2. {{001f}}(komu, čemu, za što) biti pogodan, biti dobar za neku namjenu, pristajati dobro uza što, priličiti komu, pristajati komu 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prìhvatiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prìhvaćen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}uzeti što od onoga koji daje ili predaje [∼ kovčeg] b. {{001f}}primiti na sebe, preuzeti, ponijeti [∼ obvezu] c. {{001f}}primiti kao… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uzvrátiti — (što) svrš. 〈prez. ùzvrātīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùzvrāćen〉 1. {{001f}}vratiti (za uslugu, iskazanu pažnju, pomoć, nanesenu uvredu itd.) 2. {{001f}}odgovoriti (na pitanje); odvratiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàvarati — (koga) svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. zàvarān〉 1. {{001f}}odvratiti čiju pozornost na drugu stranu 2. {{001f}}namjerno pogrešno obavijestiti; zavesti ⃞ {{001f}}∼ trag 1. {{001f}}pobjeći da se ne zna kuda, izbjeći potjeri, zametnuti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òdvraćati — òdvraća|ti (∅, koga, što) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}odvratiti{{/ref}} ∆ {{001f}}snage ∼nja pol. dipl. vojn. jedinice Ujedinjenih naroda namijenjene sprečavanju ratnih sukoba u pojedinim zemljama ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • replika — rèplika ž <D L ici> DEFINICIJA 1. a. upadica, popratna primjedba, komentar ili izraz neslaganja s izlaganjem b. pravn. kratak odgovor na govor protivne strane, odgovor tužioca na obranu optuženoga c. kazal. kraći dio uloge kojim se odgovara …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”