odgovórnōst

odgovórnōst
odgovórnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}savjesno, valjano obavljanje dužnosti 2. {{001f}}preuzimanje obveze i dužnosti u obavljanju posla {{/c}}[∼ liječnika; ∼ ministra]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}s punom odgovornošću admin. {{c=0}}fraza kojom se prihvaća odgovornost ili potpisuje kakva važna odluka
⃞ {{001f}}{{/c}}preuzeti ∼ {{c=0}}prihvatiti dužnost i biti svjestan da se u slučaju neuspjeha posla ili zadatka snose posljedice{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • odgovornost — odgovórnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. savjesno, valjano obavljanje dužnosti 2. preuzimanje obveze i dužnosti u obavljanju posla [odgovornost liječnika; odgovornost ministra] SINTAGMA međunarodna odgovornost pravn. dipl. stanje… …   Hrvatski jezični portal

  • odgovórnost — i ž (ọ) 1. dolžnost sprejeti sankcije, dati opravičilo a) če kaj ne ustreza normam, zahtevam, ima negativne posledice: odgovornost lahko preide na drugo osebo; hotel se je rešiti odgovornosti za prejšnje delovanje; odgovornost staršev za dejanja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ȍbjektīvan — ȍbjektīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji postoji neovisno o subjektu, njegovim opažanjima, mišljenjima i vrednovanjima; stvaran, predmetan, istinski 2. {{001f}}pren. koji je pravedan prema suprotstavljenim stranama; nepristran, bez… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • objektivan — ȍbjektīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji postoji neovisno o subjektu, njegovim opažanjima, mišljenjima i vrednovanjima; stvaran, predmetan, istinski 2. pren. koji je pravedan prema suprotstavljenim stranama; nepristran, bez predrasuda …   Hrvatski jezični portal

  • téža — e ž (ẹ) 1. lastnost česa, ki se kaže s pritiskanjem na podlago, z odporom pri dvigu: snov ima prostornino in težo; teža stvari se z oddaljenostjo od zemlje spreminja; počutila se je kakor brez teže // velikost te lastnosti: določiti, ugotoviti… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • discìplīnskī — discìplīnsk|ī (dı̏scīplīnskī) prid. koji se odnosi na disciplinu [∼i sud] ∆ {{001f}}∼a odgovornost odgovornost zaposlenika za kršenje radne discipline ili pravila službe …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȅbe — zam. (povratno posvojna) 〈G D sȅbi/si, A sȅbe/se, L sȅbi, I sȍbōm〉 1. {{001f}}zamjenjuje svako gramatičko lice u jednini i množini kada se subjekt ne izriče ponovno u jednom od kosih padeža [poslovođa voli imati dobre radnike blizu ∼: blizu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȍlidāran — sȍlidār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji djeluje s razumijevanjem i željom da pomogne drugomu; uzajaman, zajednički 2. {{001f}}koji iskazuje slaganje s kim; suglasan, jedinstven ∆ {{001f}}∼na odgovornost pravn. odgovornost dvaju ili više… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȁpovjēdan — zȁpovjēd|an prid. 〈odr. dnī〉 koji sadrži zapovijed; zapovjednički, strog, odlučan ∆ {{001f}}∼ni blagdani kat. blagdani koje Crkva zapovijeda svetkovati; ∼ni način lingv. oblik za izražavanje zapovijedi, želje i drugih sadržaja; imperativ; ∼na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • solidaran — sȍlidāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji djeluje s razumijevanjem i željom da pomogne drugomu; uzajaman, zajednički 2. koji iskazuje slaganje s kim; jedinstven, suglasan SINTAGMA solidarna odgovornost pravn. odgovornost dvaju ili više… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”