sȅbe

sȅbe
sȅbe zam. (povratno-posvojna) 〈G D sȅbi/si, A sȅbe/se, L sȅbi, I sȍbōm〉 {{c=0}}1. {{001f}}zamjenjuje svako gramatičko lice u jednini i množini kada se subjekt ne izriče ponovno u jednom od kosih padeža {{/c}}[poslovođa voli imati dobre radnike blizu ∼: blizu poslovođe{{c=0}};{{/c}} mladić je laskao sebi i drugima: mladiću i drugima] {{c=0}}2. {{001f}}značenjem odstupa od zamjenjivanja {{/c}}[netko bi htio sve uzeti za sebe/sebi {{tag1=2}}→{{/tag1}} za nekoga]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}A{{c=0}}.{{/c}} biti na se reg. {{c=0}}biti svojeglav, biti na svoju ruku; {{/c}}držati do ∼ {{c=0}}poštovati sam sebe, misliti na svoj glas, imati samopoštovanja; {{/c}}ići od ∼ {{c=0}}vršiti veliku nuždu (pristojan oblik izražavanja u nekim dijelovima građanskog društva i u nekim generacijama); {{/c}}(biti) izvan ∼ {{c=0}}(od radosti itd.) u velikom uzbuđenju; {{/c}}naći ∼ {{c=0}}usmjeriti se, postati svjestan svojih želja i namjera; {{/c}}ne znati za se {{c=0}}1. {{001f}}izgubiti svijest ne biti svjestan svoje osobe, ne biti samostalan i sposoban brinuti se o sebi (ob. o djeci); {{/c}}polagati na ∼ (na se) {{c=0}}držati do svoga dobrog života; {{/c}}poznavati ∼ {{c=0}}znati svoje mogućnosti, svoje dobre i loše strane; {{/c}}preuzeti na ∼ (preuzeti na se) {{c=0}}primiti odgovornost za što; {{/c}}∼ samog {{c=0}}svoje osobe, svoje osobnosti, svoje ličnosti, svoga personaliteta, svoga bića {{/c}}[osuđen da ostane glumac ∼ samog, zamjenik vlastitog bića, čovjek vidi da sve što može saznati od čovjeka ostaje puki simbol]{{c=0}}; {{/c}}u se i na se pejor. {{c=0}}gledajući samo trenutno zadovoljenje tjelesnih potreba a ne trajne vrijednosti; {{/c}}uvući se u ∼ (uvući se u se) {{c=0}}povući se od drugih, usamiti se (o osobi); {{/c}}za ∼ {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(za se) {{c=0}}u svom interesu {{/c}}[radi za ∼/za se] {{c=0}}2. {{001f}}poseban, osobito {{/c}}[to je nešto za ∼; to je stvar za ∼]{{c=0}}; {{/c}}uvući se u se {{c=0}}1. {{001f}}skupiti se (u pranju i sl.) 2. {{001f}}biti snužden, pokunjen, potišten; {{/c}}uzdati se u se i u svoje kljuse {{c=0}}računati samo na vlastite sposobnosti i snagu; {{/c}}uzeti na ∼ {{c=0}}1. {{001f}}preuzeti kao obvezu 2. {{001f}}prebaciti na se kao krivnju ili odgovornost; {{/c}}za ∼ i svoje (za se i svoje) {{c=0}}formula na obiteljskim grobnicama koju ispisuje onaj koji je izgradio; {{/c}}B{{c=0}}.{{/c}} doći (k) sebi {{c=0}}1. {{001f}}povratiti se iz bolesti, nemoći, nesvjestice 2. {{001f}}pribrati se, prestati se zanositi iluzijama; {{/c}}kao ni sebi ni svome, {{c=1}}v. {{ref}}svoj ⃞{{/ref}}{{/c}}{{c=0}}; {{/c}}prema sebi {{c=0}}u skladu sa svojom vrijednošću; {{/c}}samo po sebi {{c=0}}kao objektivna datost, po sebi, po svom bitku; {{/c}}sve sebi (hoće, uzima i sl.) {{c=0}}vrlo je sebičan, gramziv je; {{/c}}tko ne zna sebi ne zna drugome, {{c=1}}v. {{ref}}drugi ⃞{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”