odbáciti

odbáciti
odbáciti (što, koga, se) svrš. prez. òdbācīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. ȍdbāčen〉 {{c=0}}1. {{001f}}pokretom baciti od sebe 2. {{001f}}odstraniti, prestati držati, prestati se držati čega 3. {{001f}}odbiti kome što, ne usvojiti {{/c}}[∼ prijedlog] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}odbiti se (3){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • odbaciti — odbáciti (što, koga, se) svrš. <prez. òdbācīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ȍdbāčen> DEFINICIJA 1. pokretom baciti od sebe 2. odstraniti, prestati držati, prestati se držati čega 3. odbiti kome što, ne usvojiti [odbaciti prijedlog]… …   Hrvatski jezični portal

  • škartírati — (što) dv. 〈prez. škàrtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}odbaciti/odbacivati kao škart; izdvojiti, izdvajati kao nekorisno, neupotrebljivo [∼ otpad] 2. {{001f}}pren. odbaciti/odbacivati (koga), ne računati više… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škartirati — škartírati (što) dv. <prez. škàrtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. odbaciti/odbacivati kao škart; izdvojiti, izdvajati kao nekorisno, neupotrebljivo [škartirati otpad] 2. pren. odbaciti/odbacivati… …   Hrvatski jezični portal

  • òdbiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ȍdbijēm (se), pril. pr. īvši (se), imp. òdbīj (se), prid. trp. odbìjen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}udarom odvojiti komad od cjeline, odvaliti b. {{001f}}oduzeti od iznosa, ne uračunati [∼ od plaće] c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odbacivati — odbacívati (koga, što) nesvrš. <prez. odbàcujēm, pril. sad. odbàcujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. odbaciti ETIMOLOGIJA vidi odbaciti …   Hrvatski jezični portal

  • odbiti — òdbiti (se) svrš. <prez. ȍdbijēm (se), pril. pr. īvši (se), imp. òdbīj (se), prid. trp. odbìjen> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. udarom odvojiti komad od cjeline, odvaliti b. oduzeti od iznosa, ne uračunati [odbiti od plaće] c. odbaciti kome… …   Hrvatski jezični portal

  • amàndmān — m 〈G amandmána〉 1. {{001f}}u zakonodavnoj proceduri prijedlog dopune (ili izmjene) predloženog nacrta zakonodavnog teksta [predložiti/prihvatiti/usvojiti/odbaciti ∼] 2. {{001f}}izmjena nekih dijelova teksta propisa, zakona ili međunarodnog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • deklasírati — (koga, što) dv. 〈prez. deklàsīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}isključiti/isključivati iz klase kojoj što/tko pripada; odbaciti/odbacivati 2. {{001f}}sport teško poraziti/poražavati protivnika ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • eliminírati — (koga, što) dv. 〈prez. elimìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. elimìnīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}odbaciti/odbacivati od sebe; odstraniti/odstranjivati, ukloniti/uklanjati [∼ gubitke] 2. {{001f}}fiziol. (iz)lučiti iz sebe;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȕrnuti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. nēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. gȕrni (se), prid. trp. g‹rnūt〉 1. {{001f}}pomaknuti što s jednog mjesta na drugo upotrebom snage 2. {{001f}}pren. odbaciti (od sebe) 3. {{001f}}staviti (u što) na brzinu [∼ u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”