odašíljati

odašíljati
odašíljati (što) nesvrš. prez. odàšīljām, pril. sad. -ljūći, gl. im. -ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}odaslati{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • odašiljati — odašíljati (što) nesvrš. <prez. odàšīljām, pril. sad. ljūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. odaslati ETIMOLOGIJA vidi odaslati …   Hrvatski jezični portal

  • emitírati — (što) dv. 〈prez. emìtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. emìtīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}odaslati/odašiljati valove, svjetlosne i druge energije 2. {{001f}}(iz)voditi emisiju (1,3) 3. {{001f}}pren. prenositi/prenašati na druge… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • otprémati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. òtprēmām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 slati, odašiljati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • signalizírati — (∅, što) dv. 〈prez. signalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}dati/davati, odašiljati signale 2. {{001f}}komunicirati ili dojaviti/dojavljivati signalima 3. {{001f}}razg. upozoriti/upozoravati na što …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • signalizirati — signalizírati (Ø, što) dv. <prez. signalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. dati/davati, odašiljati signale 2. komunicirati ili dojaviti/dojavljivati signalima 3. razg. upozoriti/upozoravati na što… …   Hrvatski jezični portal

  • otpremati — otprémati (koga, što) nesvrš. <prez. òtprēmām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA slati, odašiljati ETIMOLOGIJA od (ot ) + v. spremiti, {{(s)premati>> …   Hrvatski jezični portal

  • emitirati — emitírati (što) dv. <prez. emìtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. emìtīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. odaslati/odašiljati valove, svjetlosne i druge energije 2. (iz)voditi emisiju (1,3) 3. pren. prenositi/prenašati na… …   Hrvatski jezični portal

  • apostol — àpostol m DEFINICIJA 1. kršć. a. svaki od dvanaestorice učenika Isusa Krista b. u ranom kršćanstvu svaki misionar ili navjestilac evanđelja (npr. u području Antiohije) 2. pren. gorljivi zagovornik čega [apostol mira; apostol umjetnosti];… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”