odašìljāč

odašìljāč
odašìljāč m 〈G odašiljáča〉 {{c=0}}uređaj koji odašilje, emitira elektromagnetske valove {{/c}}[radijski ∼ radioodašiljač{{c=0}};{{/c}} televizijski ∼]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • odašiljač — odašìljāč m <G odašiljáča> DEFINICIJA uređaj koji odašilje, emitira elektromagnetske valove [radijski odašiljač radioodašiljač; televizijski odašiljač]; predajnik ETIMOLOGIJA vidi odaslati …   Hrvatski jezični portal

  • radioodašiljač — radioodašìljāč m <G radioodašiljáča> DEFINICIJA tehn., v. odašiljač ETIMOLOGIJA radio 1 + v. odaslati, odašiljač …   Hrvatski jezični portal

  • Sveti Jure — Géographie Altitude 1 762 m Massif Biokovo (Alpes dinariques) …   Wikipédia en Français

  • dȕgovālnī — prid. tehn. koji se odnosi na dugi val, koji radi na dugim valovima [∼ odašiljač] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krȁtkovālnī — prid. tehn. koji je svojstven kratkim valovima, koji radi na kratkim valovima [∼ odašiljač] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prèdājnīk — m 〈V īče, N mn īci〉, {{c=1}}v. {{ref}}odašiljač{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • radioodašìljāč — m 〈G radioodašiljáča〉 tehn., {{c=1}}v. {{ref}}odašiljač{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srȅdnjovālnī — prid. tehn. koji se odnosi, koji radi na srednjim valovima [∼ odašiljač] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vìbrātor — (vibrȃtor) m 1. {{001f}}uređaj koji daje vibracije [∼ za masažu] 2. {{001f}}tehn. zast. uređaj za pretvaranje istosmjerne struje u izmjeničnu 3. {{001f}}tehn. sprava za nabijanje zemlje i sl. u obliku ploče, nabijača ili električnog cilindra 4.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srednjovalni — srȅdnjovālnī prid. DEFINICIJA tehn. koji se odnosi, koji radi na srednjim valovima [srednjovalni odašiljač] ETIMOLOGIJA v. sredina, srednji + v. val …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”