nîzanj

nîzanj
nîzanj m 〈G -znja, N mn -znji〉 bot. {{c=0}}šumska zeljasta biljka (Hacquetia epipactis) iz porodice štitarki (Umbelliferae); volovsko oko, šiba, žutulja, paprenjak{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • nizanj — nȋzanj m <G znja, N mn znji> DEFINICIJA bot. šumska zeljasta biljka (Hacquetia epipactis) iz porodice štitarki (Umbelliferae); paprenjak, volovsko oko, žutulja ETIMOLOGIJA v. niz …   Hrvatski jezični portal

  • paprènjāk — paprènjāk1 m 〈G paprenjáka, N mn paprenjáci〉 1. {{001f}}beskvasan kolač začinjen paprom 2. {{001f}}(+ potenc.) ono što je s paprom ili ima oštar okus (npr. od mente) [bombon ∼] paprènjāk2 m 〈G paprenjáka, N mn paprenjáci〉 bot. 1. {{001f}}gljiva… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vòlovskī — vòlovsk|ī prid. 1. {{001f}}koji je od vola [∼a žila; ∼i rogovi]; volinji, volujski 2. {{001f}}koji se odnosi na volove [∼a zaprega; ∼a kola koja vuku volovi] ∆ {{001f}}∼i jezik bot., {{c=1}}v. {{ref}}pjegavica{{/ref}}; ∼o oko bot., {{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žùtulja — žùtulja1 ž 1. {{001f}}žuta zemlja; glina, ilovača 2. {{001f}}lokal. žuta krava žùtulja2 ž 1. {{001f}}zool. a. {{001f}}ptica (Motacillia flava); žuta pastirica b. {{001f}}morska riba hrskavičnjača (Trygon pastinaca) iz porodice Trygonydae; slična… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • paprenjak — paprènjāk1 m <G paprenjáka, N mn paprenjáci> DEFINICIJA 1. beskvasan kolač začinjen paprom 2. bot. a. v. paprenjača b. v. žutulja, nizanj 3. [i] (+ potenc.)[/i] ono što je s paprom ili ima oštar okus (npr. od mente) [bombon paprenjak]… …   Hrvatski jezični portal

  • žutulja — žùtulja2 ž DEFINICIJA 1. zool. a. ptica (Motacillia flava); žuta pastirica b. morska riba hrskavičnjača (Trygon pastinaca) iz porodice Trygonydae, slična raži; šiba 2. bot., v. nizanj ETIMOLOGIJA v. žut …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”