lı̏čnōst

lı̏čnōst
lı̏čnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}psih. {{c=0}}funkcija kojom neka osoba postaje svjesna svojega ja kao jedinstvenog i trajnog subjekta {{/c}}[poremećaj ∼i; podvojena ∼; raspad ∼i] {{c=0}}2. {{001f}}individualnost moralne osobe {{/c}}[autoritarna ∼; jaka ∼; slaba ∼; učenikova ∼; ∼ djeteta]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}osobnost, personalitet 3. {{001f}}poznata osoba, značajna po svojem društvenom statusu, po svojoj djelatnosti {{/c}}[medijska ∼; istaknuta ∼ javnog i kulturnog života]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • bȕčnōst — ž svojstvo onoga što je bučno, osobina onoga koji je bučan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slı̏čnōst — ž 1. {{001f}}ukupnost osobina onih koji su slični/onoga što je slično; nalikovanje 2. {{001f}}mat. preslikavanje ravnine sa svojstvom da je omjer udaljenosti svakih dviju točaka i udaljenosti njihovih slika jednak konstantnom pozitivnom broju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȍčnōst — ž svojstvo onoga što je sočno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srȍčnōst — ž gram. slaganje riječi u rečenici; kongruencija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strȕčnōst — ž osobina onoga koji je stručan, stručno znanje i umijeće …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȍčnōst — ž osobina onoga koji je točan, svojstvo onoga što je točno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȕčnōst — ž građa onoga koji je tučan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vjȅčnōst — ž 1. {{001f}}svojstvo ili stanje onoga što je vječno; vječitost 2. {{001f}}fil. beskonačno trajanje, vrijeme bez početka i kraja 3. {{001f}}pren. a. {{001f}}razg. vrlo dugo vrijeme [prava, cijela ∼, razg. vrlo dugo] b. {{001f}}zagrobni život [na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vı̏čnōst — ž osobina onoga koji je vičan (čemu) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȅčnōst — tȅčnōst1 ž svojstvo onoga što ima teka, što ide u slast, ukusnost (o jelu i piću), {{c=1}}usp. {{ref}}têk{{/ref}} tȅčnōst2 ž (srp.), {{c=1}}v. {{ref}}tekućina{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”