slı̏čnōst

slı̏čnōst
slı̏čnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}ukupnost osobina onih koji su slični/onoga što je slično; nalikovanje 2. {{001f}}{{/c}}mat. {{c=0}}preslikavanje ravnine sa svojstvom da je omjer udaljenosti svakih dviju točaka i udaljenosti njihovih slika jednak konstantnom pozitivnom broju (npr. homotetija, izometrija); dva podskupa ravnine slična su ako postoji ∼ koja jedan preslikava u drugi (npr. slični su trokuti s jednakim kutovima){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”