krìtičan

krìtičan
krìtič|an prid. odr. -čnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji sadrži ili izriče kritiku, koji se upravlja kritikom, koji se odnosi na kritiku {{/c}}[previše je ∼an] {{c=0}}2. {{001f}}koji se odnosi na krizu, opasnost, pogibelj itd. {{/c}}[∼an moment; ∼an položaj] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}odr. {{c=0}}koji je na granici u smislu djelovanja, postojanja, raspadanja, mijenjanja agregatnog stanja itd. {{/c}}[∼na temperatura; ∼na brzina]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼na brzina fiz. {{c=0}}1. {{001f}}brzina toka tekućine pri kojoj nastaje razbijanje unutar tekućine 2. {{001f}}brzina pri kojoj se slojevito strujanje pretvara u vrtložno 3. {{001f}}brzina zvuka u dinamici plinova; najveća brzina u prirodi je brzina svjetlosti; {{/c}}∼na masa fiz. {{c=0}}1. {{001f}}najmanja masa radioaktivne tvari u kojoj nastaje lančana nuklearna reakcija 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}minimalan broj stručnjaka nužan za obavljanje nekog posla {{/c}}[fakultet nema ∼nu masu znanstvenika]{{c=0}}; {{/c}}∼na temperatura fiz. {{c=0}}temperatura iznad koje se plin više ne može pretvoriti u tekućinu nikakvim povećanjem tlaka{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kritičan — krìtičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji sadrži ili izriče kritiku, koji se upravlja kritikom, koji se odnosi na kritiku [previše je kritičan] 2. koji se odnosi na krizu, opasnost, pogibelj itd. [kritičan moment; kritičan položaj] 3.… …   Hrvatski jezični portal

  • nekritičan — nekrìtičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji se ne odlikuje smislom za razumno odmjeravanje činjenica, koji se ne odlikuje kritičnošću; neodmjeren u postupcima s obzirom na mjeru, ukus itd., neodgovoran, više emocionalan nego racionalan;… …   Hrvatski jezični portal

  • hiperkritičan — hiperkrìtičan (prema čemu) prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji je pretjerano kritičan; sitničav, zajedljiv, prekritičan ETIMOLOGIJA hiper + v. kritika, kritičan …   Hrvatski jezični portal

  • krìtičnōst — ž osobina, stav ili pristup onoga koji je kritičan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nekrìtičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji se ne odlikuje smislom za razumno odmjeravanje činjenica, koji se ne odlikuje kritičnošću; neodmjeren u postupcima s obzirom na mjeru, ukus itd., neodgovoran, pristran, više emocionalan nego racionalan, opr. kritičan (1) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòčistiti — (što) svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòčišćen〉 1. {{001f}}učiniti čistim, {{c=1}}usp. {{ref}}čistiti{{/ref}} 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}osloboditi[∼ kraj od neprijatelja] b. {{001f}}pojesti sve do kraja [∼ hladnjak; ∼ tanjur];… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vòda — vòd|a ž 〈N mn vȍde, G vódā〉 1. {{001f}}kem. a. {{001f}}vodikov oksid, prozirna tekućina, u kemijski čistom stanju bez boje, mirisa i okusa b. {{001f}}otopina i tekućina slična vodi, ob. po gustoći i izgledu 2. {{001f}}〈mn〉 a. {{001f}}prirodne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìdōl — m 〈G idóla〉 1. {{001f}}rel. a. {{001f}}slika, kip ili lik koji simbolizira višu silu ili više biće i sam postaje predmet obožavanja; onaj kojemu se iskazuje božanska čast b. {{001f}}krivo ili lažno božanstvo; kumir 2. {{001f}}a. {{001f}}pren.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kriticizam — kriticìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. misaono gledište prema kojem je sve pojavno, sve postojeće, podložno objektivnom ocjenjivanju, vrednovanju, analitičkom preispitivanju 2. fil. a. istraživanje mogućnosti, uvjeta, izvora,… …   Hrvatski jezični portal

  • kritičnost — krìtičnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina, stav ili pristup onoga koji je kritičan ETIMOLOGIJA vidi kritika …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”