iskòpati

iskòpati
iskòpati (što) svrš. prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. trp. ı̏skopān〉 {{c=0}}1. {{001f}}kopanjem napraviti u zemlji jamu, raku, jarak i sl., ob. lopatom ili drugim alatom 2. {{001f}}kopanjem izvaditi 3. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}izvući odnekud, pronaći ono na što se zaboravilo, čega nije bilo ili što se zametnulo {{/c}}[∼ činjenice]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}∼ grob (kome) {{c=0}}uništiti, zatrti koga; {{/c}}∼ (koga) žarg. {{c=0}}pronaći koga za neki posao i sl. (za koga se nije znalo){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • iskopati — iskòpati (što) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. ȉskopān> DEFINICIJA 1. kopanjem napraviti u zemlji jamu, raku, jarak i sl., ob. lopatom ili drugim alatom 2. kopanjem izvaditi 3. pren. izvući odnekud, pronaći ono na što se… …   Hrvatski jezični portal

  • iskapati — iskápati (što) nesvrš. <prez. ìskāpām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. iskopavati, iskopati ETIMOLOGIJA vidi iskopati …   Hrvatski jezični portal

  • iskopavati — iskopávati (iskápati) (koga, što) nesvrš. <prez. iskòpāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. iskopati ETIMOLOGIJA vidi iskopati …   Hrvatski jezični portal

  • iscŕpiti — (što, koga, se) svrš. 〈prez. ìscr̄pīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. rad. iscŕpio (se)〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}crpljenjem izvući svu tekućinu iz čega; isušiti b. {{001f}}iskopati svu rudu iz rudnika c. {{001f}}istrošiti sve minerale… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iskopávati — (iskápati) (koga, što) nesvrš. 〈prez. iskòpāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}iskopati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iskápati — (što) nesvrš. 〈prez. ìskāpām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}iskopavati{{/ref}}, {{ref}}iskopati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izròvati — (što) svrš. 〈prez. ìzrujēm, pril. pr. āvši, imp. ìzrūj, prid. trp. ı̏zrovān〉 1. {{001f}}rujući iskopati (o radnji stroja koji ruje) 2. {{001f}}izdupsti rilom (o svinji i sl.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • opkòpati — (što) svrš. 〈prez. opkòpām, pril. pr. āvši, prid. trp. ȍpkopān〉 iskopati rov, jarak oko čega …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • otkòpati — (što) svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. ȍtkopān〉 kopanjem doći do čega, kopanjem što izvaditi; iskopati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍko — ȍko1 sr 〈G ȍka, N mn ȍči, G òčijū〉 1. {{001f}}anat. organ osjetila vida čovjeka i životinja 2. {{001f}}a. {{001f}}vrulja, podvodni izvor b. {{001f}}ekspr. gorsko jezero ledenjačkog porijekla ∆ {{001f}}kravlje oči pren. velike, ali bezizražajne …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”