integrírati

integrírati
integrírati (koga, što, se) dv. prez. intègrīrām (se), pril. sad. -ajūći (se), pril. pr. -āvši (se), gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}izvršiti/vršiti integraciju, spajati/spojiti (u cjelinu) ujedinjavati/ujediniti (ono što je bilo odvojeno ili razdvojeno) 2. {{001f}}{{/c}}mat. {{c=0}}izvršiti/vršiti operaciju kojom se iz zadane derivacije neke funkcije određuje ta funkcija, katkad i općenito riješiti diferencijalnu jednadžbu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • integrirati — integrírati (koga, što, se) dv. <prez. intègrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. izvršiti/vršiti integraciju, spajati/spojiti (u cjelinu) ujedinjavati/ujediniti (ono što je bilo odvojeno ili razdvojeno) 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • integrírati — am nedov. in dov. (ȋ) 1. povezovati posamezne dele, enote v večjo celoto, združevati: zveza integrira s svojim delovanjem vse napredne skupine; svet se z razvojem komunikacij manjša in vedno bolj integrira / podjetji se nameravata iz ekonomskih… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dezintegrírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. dezintègrīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. dezintègrīrān, gl. im. ānje〉 provesti/provoditi dezintegraciju ili biti/bivati izvrgnut dezintegraciji, razbiti/razbijati cjelinu,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏ntegrābilan — prid. 〈odr. lnī〉 koji se može integrirati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • reintegrirati — reintegrírati (koga, što, se) dv. <prez. reintègrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA ponovno integrirati ETIMOLOGIJA vidi reintegracija …   Hrvatski jezični portal

  • Mendelssohn — (izg. mèndlzsōn), Moses (1729 1786) DEFINICIJA židovsko njemački filozof, prevoditelj Biblije s hebrejskog na njemački; začetnik i glavni promotor prosvjetiteljske ideje među njemačkim Židovima (hebr. haskala) s tezom da se Židovi moraju… …   Hrvatski jezični portal

  • dezintegrirati — dezintegrírati (koga, što, se) dv. <prez. dezintègrīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. dezintègrīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA provesti/provoditi dezintegraciju ili biti/bivati izvrgnut dezintegraciji,… …   Hrvatski jezični portal

  • integriranje — integrírānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. integrirati 2. mat. a. postupak izračunavanja integrala (određenog ili neodređenog) b. rješavanje diferencijalne jednadžbe ETIMOLOGIJA vidi integralan …   Hrvatski jezični portal

  • integrabilan — ȉntegrābilan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji se može integrirati ETIMOLOGIJA vidi integralan …   Hrvatski jezični portal

  • integríranje — a s (ȋ) glagolnik od integrirati: integriranje družbenih funkcij / integriranje podjetij / integriranje in odvajanje funkcij …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”