dòčekati

dòčekati
dòčekati (koga, što, se) svrš. prez. -ām (se), pril. pr. -āvši (se), prid. trp. dòčekān〉 {{c=0}}1. {{001f}}izići u susret onome tko dolazi i pozdraviti ga 2. {{001f}}a. {{001f}}doživjeti ono što se čekalo b. {{001f}}naći priliku za što kao da se čekalo (u razgovoru spremno odgovarati na čije riječi) c. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}sačekati{{/ref}} {{/c}}[∼ u mraku] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}(se na što) {{c=0}}u padu se spretno poslužiti rukama ili čim drugim
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ na nož žarg. {{c=0}}oštrim riječima sasjeći čiji postupak, čiju misao i sl.; {{/c}}∼ se na noge {{c=0}}uvijek i u svakoj prilici znati dobro proći, biti prepreden; {{/c}}jedva ∼ da kaže, dođe, učini {{c=0}}itd. s nestrpljivošću prihvatiti ono što se željno čeka kao tuđa riječ, tvrdnja, dolazak, postupak itd. koji je osobito povoljan onomu tko čeka; {{/c}}nikad ∼ {{c=0}}u situaciji nakon duga čekanja u zn. da taj ne dolazi, a da se što ne događa prema želji ili očekivanju; {{/c}}tko čeka, taj dočeka {{c=0}}treba biti strpljiv, strpljivost se isplati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dočekati — dòčekati (koga, što, se) svrš. <prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. dòčekān> DEFINICIJA 1. izići u susret onome tko dolazi i pozdraviti ga 2. a. doživjeti ono što se čekalo b. naći priliku za što kao da se čekalo (u razgovoru… …   Hrvatski jezični portal

  • rúka — rúk|a ž 〈D L rúci, N mn rȗke, G r‹kū/ ā razg.〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ∼a; desna ∼a] b. {{001f}}šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ∼e, sport u boćanju baciti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ruka — rúka ž <D L rúci, N mn rȗke, G rȕkū/ ā razg.> DEFINICIJA 1. anat. a. jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ili desna ruka] b. šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ruke, sport u boćanju baciti boću… …   Hrvatski jezični portal

  • dožívjeti — (što) svrš. 〈prez. dòžīvīm, pril. pr. ēvši, prid. rad. dožívio/dožívjela ž, prid. trp. dòžīvljen〉 1. {{001f}}živ dočekati kakav događaj [∼ let na Mjesec] 2. {{001f}}živ dočekati neke godine, očuvati život do nekog vremena ili svoje dobi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nôž — m 〈G nóža, V nôžu, N mn nóževi〉 1. {{001f}}ručno oruđe za rezanje i hladno oružje za sječenje i bodenje [kuhinjski ∼; kirurški ∼; lovački ∼] 2. {{001f}}dio sprave koji ima oštricu i služi za rezanje (npr. u stroju za mljevenje itd.) 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nož — nȏž m <G nóža, V nȏžu, N mn nóževi> DEFINICIJA 1. ručno oruđe za rezanje i hladno oružje za sječenje i bodenje [kuhinjski nož; kirurški nož; lovački nož] 2. dio sprave koji ima oštricu i služi za rezanje (npr. u stroju za mljevenje itd.) 3 …   Hrvatski jezični portal

  • dočekivati — dočekívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. dočèkujēm (se), pril. sad. dočèkujūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. dočekati ETIMOLOGIJA vidi dočekati …   Hrvatski jezični portal

  • doživjeti — dožívjeti (što) svrš. <prez. dòžīvīm, pril. pr. ēvši, prid. rad. dožívio/dožívjela ž, prid. trp. dòžīvljen> DEFINICIJA 1. živ dočekati kakav događaj [doživjeti let na Mjesec] 2. živ dočekati neke godine, očuvati život do nekog vremena ili… …   Hrvatski jezični portal

  • Mésija — Mésij|a m 1. {{001f}}bibl. rel. a. {{001f}}jud. u Starom zavjetu, pomazanik Božji koji će se pojaviti da bi izbavio narod izraelski, obnovio Kraljevstvo izraelsko i uspostavio Kraljevstvo Božje b. {{001f}}kršć. u Novom zavjetu, Sin Božji, Isus… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dočekívati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. dočèkujēm (se), pril. sad. dočèkujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}dočekati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”