dániti

dániti
dáni|ti (se) dv. prez. dȃnīm (se), (3. l. jd dȃni (se)), pril. sad. dánēći (se), pril. pr. -īvši (se), gl. im. dánjēnje〉 {{c=0}}1. {{001f}}proboraviti dan, ostati/ostajati po danu na nekome mjestu; danovati, danjivati, predaniti {{/c}}[∼še pak i prenoćiše], opr. noćiti {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}svanuti/svitati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • daniti — dániti (se) dv. <prez. dȃnīm (se)/ (3. l. jd) dȃni (se), pril. sad. dánēći (se), pril. pr. īvši (se), gl. im. dánjēnje> DEFINICIJA 1. proboraviti dan, ostati/ostajati po danu na nekome mjestu [daniše pak i prenoćiše]; danovati, danjivati,… …   Hrvatski jezični portal

  • daníti se — ím se nedov. (ȋ í) nav. 3. os. 1. brezoseb. prehajati iz noči v dan: dani se; vstal je, ko se je začelo daniti; pren. v vsej Evropi se je v tistih letih danilo 2. redko prihajati do spoznanja česa: začelo se mi je daniti, da sem osovražen …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • danòvati — nesvrš. 〈prez. dànujēm, pril. sad. dànujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}daniti (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razdaniti — razdániti se svrš. <prez. ràzdānīm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. razdánio se> DEFINICIJA dobiti svojstva dnevnoga svjetla, dobiti svojstva vidjela, postati ili prijeći u dan iz noći; rasvijetliti se svjetlom dana ETIMOLOGIJA raz + v.… …   Hrvatski jezični portal

  • predaniti — predániti (Ø) svrš. <prez. prèdānīm, pril. pr. īvši, prid. rad. predánio> DEFINICIJA provesti dan na nekom mjestu, opr. prenoćiti [predanili smo u selu] ETIMOLOGIJA pre + v. dan, daniti …   Hrvatski jezični portal

  • zadaniti — zadániti svrš. DEFINICIJA v. svanuti ETIMOLOGIJA za + v. dan, daniti …   Hrvatski jezični portal

  • danjivati — danjívati (Ø) nesvrš. <prez. dànjīvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA jez. knjiž., v. daniti, danovati ETIMOLOGIJA vidi dan …   Hrvatski jezični portal

  • danovati — danòvati nesvrš. <prez. dànujēm, pril. sad. dànujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. daniti (1) ETIMOLOGIJA vidi dan …   Hrvatski jezični portal

  • jutríti se — ím se nedov. (ȋ í) brezoseb., knjiž. daniti se: nekoliko se je že jutrilo, ko so se vračali …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pretŕgati — am stil. tŕžem dov. (ŕ ȓ) 1. s trganjem narediti dva dela: pretrgati nit, verigo; pretrgati čez pol, na dvoje, podolgem; žila se mu je pretrgala 2. s trganjem narediti, da kaj ni več celo: pretrgati mrežo, papir, vrečo; pretrgal je ovitek s… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”