diplòmatskī

diplòmatskī
diplòmatsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na diplomate i diplomaciju
∆ {{001f}}{{/c}}∼a misija {{c=0}}institucionalno službeno predstavništvo države šiljateljice u državi primateljici; {{/c}}∼a pošta {{c=0}}korespondencija ministarstva vanjskih poslova i njezinih diplomatskih/konzularnih predstavništava, zaštićena je i nepovrediva; {{/c}}∼a rezidencija {{c=0}}zgrada u kojoj živi šef diplomatskog predstavništva; {{/c}}∼i imunitet {{c=0}}posebna međunarodna priznata prava i povlastice što ih uživaju strani diplomati na teritoriju države u kojoj obavljaju svoju misiju; {{/c}}∼i jezik {{c=0}}1. {{001f}}jezik na kojem se odvijaju diplomatski kontakti i vode pregovori 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}uvijeni jezik kojim se ne kaže izravno ono što se misli; {{/c}}∼i kor (zbor) {{c=0}}tijelo koje sačinjavaju svi veleposlanici akreditirani u jednoj državi, na čelu mu je doajen; {{/c}}∼i odnosi {{c=0}}službeni odnosi između dviju država, temelje se na posebnom bilateralnom sporazumu; {{/c}}∼i predstavnici {{c=0}}osobe koje na osnovi punomoći zastupaju jednu državu u drugoj ili u međunarodnim organizacijama: veleposlanici, otpravnici poslova i sl.; {{/c}}∼i stil {{c=0}}formulacije i izrazi koji su uobičajeni u diplomatskoj komunikaciji{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • diplomatski — diplòmatskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na diplomate i diplomaciju SINTAGMA diplomatska konferencija međunarodni sastanak na kojem opunomoćeni predstavnici vlada nastoje riješiti neki problem ili usuglasiti se oko čega; diplomatska misija… …   Hrvatski jezični portal

  • diplòmatski — pril. kao diplomat, na način diplomata …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • diplomatski — diplòmatski pril. DEFINICIJA kao diplomat, na način diplomata ETIMOLOGIJA vidi diplomacija …   Hrvatski jezični portal

  • diplomátski — a o prid. (ȃ) nanašajoč se na diplomate ali diplomacijo: a) diplomatski predstavnik; imeti diplomatske stike s tujimi državami; živahna diplomatska dejavnost; rešiti spor po diplomatski poti; biti v diplomatski službi / francoščina je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kórpus — a m (ọ̑) 1. vojaška enota iz divizij in posebnih enot: formirati korpus; poveljnik korpusa / ekspedicijski korpus 2. publ., navadno s prilastkom skupina, zbor: nastopili so najboljši korpusi; baletni, godalni korpus / diplomatski korpus… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • réden — dna o prid., rédnejši (ẹ ẹ̄) 1. ki se ujema, je v skladu s predpisi, načrti in je določen vnaprej: redne in dodatne delovne obveznosti; reden in izreden / redni delovni čas z zakonom določen polni delovni čas; redni letni dopust / poskusil bom… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Independent State of Croatia — NDH redirects here. For other uses, see NDH (disambiguation). This article is about the Nazi puppet state. For the nation which gained independence in 1991, see Croatia. Independent State of Croatia Nezavisna Država Hrvatska De jure protectorate… …   Wikipedia

  • Jezdimir Dangić — (Srebrenica, May 5 1897 1947) was a Bosnian Serb Chetnik major in the Chetnik movement. Early life Jezdimir was born May 5, 1897 in Srebrenica, Bosnia and Herzegovina (then part of Austria Hungary) in the family of an Orthodox priest. He went to… …   Wikipedia

  • ambàsādor — (ambasȃdor) m 1. {{001f}}prva osoba ambasade, najviši diplomatski predstavnik u stranoj zemlji; veleposlanik, poklisar 2. {{001f}}publ. osoba s trenutnom ili povremenom misijom [∼ ljubavi; ∼ mira; ∼ muzike] ∆ {{001f}}∼ dobre volje onaj koji u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • atàšē — (atašê) m 〈G atašèa, N mn atašèi〉 dipl. najniže zvanje u diplomatskoj hijerarhiji, prvo kojem se priznaje diplomatski položaj; izaslanik zadužen za pojedine poslove [∼ za trgovinu; kulturni ∼; vojni ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”