datotéka

datotéka
datotéka ž 〈D L -éci〉 {{c=0}}1. {{001f}}zbirka međusobno povezanih zapisa, koja se smatra cjelinom 2. {{001f}}{{/c}}inform. {{c=0}}skup podataka ili informacija koji ima svoj naziv i računalno je pohranjen na neki medij za pohranu podataka (magnetni, magnetooptički itd.); spis {{/c}}[∼ podataka; tekstna ∼; indeksna ∼]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}izvršna ∼ inform. {{c=0}}programi koji se mogu aktivirati, pokrenuti, staviti u funkciju{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • datoteka — datotéka ž <D L éci> DEFINICIJA 1. zbirka međusobno povezanih zapisa, koja se smatra cjelinom 2. inform. skup podataka ili informacija koji ima svoj naziv i računalno je pohranjen na neki medij za pohranu podataka (magnetni, magnetooptički… …   Hrvatski jezični portal

  • datotéka — e ž (ẹ̑) elektr. urejena skupina podatkov pri (elektronskem) računalniku, podatkovna zbirka: vnesti nove podatke v datoteko / datoteka s programom …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • binarni — bìnārnī prid. DEFINICIJA 1. koji je od dva povezana dijela [binarne zvijezde; binarni ritam; kemijski binarni spojevi]; dvočlan, dvojediničan, dvostruk, udvojen 2. mat. brojevni sustav kome je osnova broj 2, u načinu zapisivanja koriste se samo… …   Hrvatski jezični portal

  • Slovenian euro coins — were first issued for circulation on 1 January 2007 and feature a unique design for each coin. The design of approximately 230 million Slovenian euro coins (total value of approximately €80 million) was unveiled on 7 October 2005. The designers… …   Wikipedia

  • bìnārnī — bìnārn|ī prid. 1. {{001f}}koji je udvojen, dvostruk, dvojan, dvojediničan, dvočlan, od dva povezana dijela [∼e zvijezde; ∼i ritam; kemijski ∼i spojevi] 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 2, u načinu zapisivanja koriste se samo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrı̏pta — skrı̏pt|a sr mn 〈G pātā, D L ptama〉 1. {{001f}}predavanja profesora za potrebe studenata i pripremanje ispita umnožena ciklostilom, šapirografom ili kompjuterskim ispisom [ova ∼a; u ∼ima] 2. {{001f}}inform. datoteka koja sadrži programske naredbe …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • èdītor — m 1. {{001f}}izdavač, nakladnik 2. {{001f}}onaj koji tekst priprema za tisak, dogovara koncepciju i sl.; glavni urednik, redaktor 3. {{001f}}inform. program koji omogućava kreiranje i promjenu sadržaja datoteka (obično tekstovnih datoteka)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skripta — skrȉpta sr mn <G pātā, D L ptama> DEFINICIJA 1. predavanja profesora za potrebe studenata i pripremanje ispita umnožena ciklostilom, šapirografom ili kompjuterskim ispisom [ova skripta; u skriptima] 2. inform. datoteka koja sadrži… …   Hrvatski jezični portal

  • archive — (izg. àrčiv) m DEFINICIJA inform. periferna jedinica (desk ili traka) koja sadržava kopije datoteka i programa i služi kao backup jedne ili više komprimiranih datoteka ETIMOLOGIJA engl. ≃ archive: arhiva …   Hrvatski jezični portal

  • batch — (izg. bȅč) m <indekl.> DEFINICIJA količina robe koja se izrađuje odjedanput; ono što je u slijedu, u seriji SINTAGMA batch datoteka inform. tekstualna datoteka koja sadrži niz instrukcija u komandnom jeziku operativnog sistema; batch… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”