cèhovski

cèhovski
cèhovski pril. {{c=0}}na cehovski način{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • cehovski — cȅhovski pril. DEFINICIJA na cehovski način ETIMOLOGIJA vidi ceh …   Hrvatski jezični portal

  • cehovski — cȅhovskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na ceh [cehovski mentalitet] ETIMOLOGIJA vidi ceh …   Hrvatski jezični portal

  • cèhovskī — prid. koji se odnosi na ceh [∼ mentalitet] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • céhovski — a o prid. (ẹ̄) nanašajoč se na ceh: cehovski mojster; cehovski privilegiji; razvoj cehovskih organizacij; cehovska proizvodnja / cehovsko znamenje; cehovsko fevdalni sistem / cehovska miselnost …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • čéhovski — a o prid. (ẹ̑) značilen za Čehova: čehovska melanholija; povest je tipično čehovska / čehovske komedije …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • èsnāfski — pril. a. {{001f}}pov. na način kao u esnafu b. {{001f}}pejor. suviše sebično ili sektaški (iz perspektive ili interesa svoga staleža, struke i sl.) u odnosu na druge; cehovski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Stadtpfeifer — (izg. štatpfàjfer) m DEFINICIJA glazb. pov. cehovski organizirani svirači (14 18. st.) koji imaju stalne instrumentalne sastave i primaju od gradskih komuna plaću; član gradske glazbe ETIMOLOGIJA njem …   Hrvatski jezični portal

  • moral — mòrāl m <G morála> DEFINICIJA 1. shvaćanje odnosa prema dobru i zlu u najširem smislu; ukupnost nepisanih društvenih načela, normi, ideala, običaja o ponašanju i odnosima među ljudima koji se nameću savjesti pojedinca i zajednice, u skladu… …   Hrvatski jezični portal

  • esnafski — èsnāfski pril. DEFINICIJA 1. pov. na način kao u esnafu 2. pejor. suviše sebično ili sektaški (iz perspektive ili interesa svoga staleža, struke i sl.) u odnosu na druge; cehovski ETIMOLOGIJA vidi esnaf …   Hrvatski jezični portal

  • céhoven — vna o prid. (ẹ̄) star. cehovski: oblečen v cehovni kroj / cehovna pravila …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”