cècīdija

cècīdija
cècīdija {{c=0}}({{/c}}cecídija{{c=0}}){{/c}} ž bot. {{c=0}}parazitska nakupina na listu nekih biljaka nastala djelovanjem osa biljarica ili biljnih uši; šišarica, babuškara{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • cecidija — cècīdija (cecídija) ž DEFINICIJA bot. parazitska nakupina na listu nekih biljaka nastala djelovanjem osa biljarica ili biljnih uši; šišarica, babuškara ETIMOLOGIJA grč. kēkídion: mala izraslina, izboj …   Hrvatski jezični portal

  • babùškara — ž bot., {{c=1}}v. {{ref}}cecidija{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šišàrica — ž bot., {{c=1}}v. {{ref}}cecidija{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šišarica — šišàrica ž DEFINICIJA bot., v. cecidija …   Hrvatski jezični portal

  • babuškara — babùškara ž DEFINICIJA bot., v. cecidija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”