cȑkavica

cȑkavica
cȑkavica1 ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}lokal. {{c=0}}a. {{001f}}neodređen naziv za bolest od koje ugiba stoka b. {{001f}}ugibanje stoke; pomor 2. {{001f}}{{/c}}razg. pejor. {{c=0}}neznatna plaća ili nagrada u novcu (tako malo da se s time može samo crkavati, »ni živjeti ni umrijeti«){{/c}}
————————
cȑkavica2 ž zool. {{c=0}}ptica grabljivica (Neophron percnopterus) iz skupine lešinara; bijeli strvinar{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kàvica — ž hip. od kava …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kavica — kàvica ž DEFINICIJA hip. od kava ETIMOLOGIJA vidi kava …   Hrvatski jezični portal

  • kávica — e ž (á) ekspr. manjšalnica od kava: kavica bi se mi prilegla; piti kavico po kosilu / ste za kavico? bi pili kavo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • rı̏kavica — ž gov. mala škrapa uz more s jednim otvorom ispod morske površine, a drugim iznad nje, u kojoj se udaranjem valova proizvode prepoznatljivi šumovi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sı̏kavica — ž bot. biljka roda Echinops iz porodice glavočika (Compositae) ∆ {{001f}}velika ∼, {{c=1}}v. {{ref}}češljuga{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trȁkavica — ž 1. {{001f}}〈mn〉 zool. razred plošnjaka (Cestoda) iz roda Taenia, nametnici u tijelu čovjeka i dr. kralješnjaka (goveđa t. Taenia saginata, svinjska t. T. solium, islandska t. Echinococcus granulosus) 2. {{001f}}žarg. pejor. ono što se razvlači… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȕkavica — ž zool. ptica (Picoides tridactylus) iz porodice djetlova; troprsta t. ili djetao …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕkavica — kȕkavica1 ž 1. {{001f}}zool. ptica selica (Cuculus canorus), ob. ne savija gnijezdo, jaja ostavlja u gnijezdu druge ptice 2. {{001f}}bot. ljekovita biljka (Serapias lingua) iz porodice kaćuna (Orchidaceae) kȕkavic|a2 ž 1. {{001f}}{{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kuku —     kuku     English meaning: cuckoo cooing     Deutsche Übersetzung: “Nachahmung of Kuckucksrufes”     Material: O.Ind. kōkila m. “the indische cuckoo”, kō ka m. “cuckoo” (also “goose; wolf” see under kün). Gk. κόκκυξ, ῡγος m. “cuckoo” (dissim …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • кукавица — кукушка , стар.: русск. цслав. кукавица, болг. кукавица, сербохорв. ку̏кавица, словен. kukavica, чеш. kukavka, kukavička, польск. kukawka, в. луж., н. луж. kukawa. Ср. куковать, кукушка. Звукоподражание; ср. лит. kukuoti куковать , лтш. kukuôt,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”