crnogòrica

crnogòrica
crnogòrica ž {{c=0}}zimzeleno igličasto drveće, šuma ili stablo (bor, jela, smreka itd.); četinjače, vazdazelena šuma{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • crnogorica — crnogòrica ž DEFINICIJA zimzeleno igličasto drveće, šuma ili stablo (bor, jela, smreka itd.); četinjače, vazdazelena šuma ETIMOLOGIJA crno + v. gora …   Hrvatski jezični portal

  • crnogorični — crnogòričnī prid. DEFINICIJA koji pripada crnogorici, koji je crnogorica [crnogorično drvo] ETIMOLOGIJA vidi crnogorica …   Hrvatski jezični portal

  • bjelogòrica — ž drveće kojemu otpada lišće, listopadno drveće, opr. crnogorica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • crnogòričnī — crnogòričn|ī prid. koji pripada crnogorici, koji je crnogorica [∼o drvo] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čȁmovina — ž reg. 1. {{001f}}čam, jelovina 2. {{001f}}drvo četinara kao građa, crnogorica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čètināri — čètinār|i m mn 〈N čètinār〉 bot. podrazred golosjemenjača (Pinidae, Coniferae), stabla i grmlje, kao list imaju iglice ili ljuščice [šuma ∼a]; crnogorica, četinjače …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bjelogorica — bjelogòrica ž DEFINICIJA drveće kojemu otpada lišće, listopadno drveće, opr. crnogorica ETIMOLOGIJA v. bijel + v. gora …   Hrvatski jezični portal

  • čamovina — čȁmovina ž DEFINICIJA reg. 1. čam, jelovina 2. drvo četinara kao građa, crnogorica ETIMOLOGIJA vidi čam …   Hrvatski jezični portal

  • četinari — čètināri m mn <N čètinār> DEFINICIJA bot. podrazred golosjemenjača (Pinidae, Coniferae), stabla i grmlje, kao list imaju iglice ili ljuščice [šuma četinara]; crnogorica, četinjače ETIMOLOGIJA vidi četina …   Hrvatski jezični portal

  • izofana — izofána ž DEFINICIJA crta koja na zemljopisnoj karti spaja mjesta s jednakim promjenama u vegetaciji (npr. razdjelnica crnogorica bjelogorica) ETIMOLOGIJA izo + fan (a) …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”