cjelòvitōst

cjelòvitōst
cjelòvitōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}stanje onoga što je cjelovito 2. {{001f}}{{/c}}pol. {{c=0}}nedjeljivost, neotuđivost državnog područja kao jednog od ključnih elemenata državnosti; teritorijalni integritet{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • cjelovitost — cjelòvitōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. stanje onoga što je cjelovito 2. pol. nedjeljivost, neotuđivost državnog područja kao jednog od ključnih elemenata državnosti; teritorijalni integritet ETIMOLOGIJA vidi cijel …   Hrvatski jezični portal

  • integrìtēt — m 〈G integritéta〉 1. {{001f}}stanje potpunosti, cjelovitosti (materijalne, pravne, psihičke) a. {{001f}}kada ima sve svoje dijelove (o teritoriju i sl.) b. {{001f}}kada nije funkcionalno oštećena ili manjkava [biološki ∼; mentalni ∼] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • integritet — integrìtēt m <G integritéta> DEFINICIJA 1. stanje potpunosti, cjelovitosti (materijalne, pravne, psihičke) a. kada ima sve svoje dijelove (o teritoriju i sl.) b. kada nije funkcionalno oštećena ili manjkava [biološki integritet; mentalni… …   Hrvatski jezični portal

  • integralìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}ukupnost nastojanja i stavova o integriranju i oblikovanju nedjeljivih cjelina [južnoslavenski ∼, pov. pol.]; cjelovitost, ukupnost, potpunost, integralnost 2. {{001f}}teol. doslovno objašnjavanje Svetog pisma… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòmpletnōst — ž osobina onoga koji je kompletan, svojstvo onoga što je kompletno; potpunost, cjelovitost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kompletnost — kòmpletnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je kompletan, svojstvo onoga što je kompletno; cjelovitost, potpunost ETIMOLOGIJA vidi komplet …   Hrvatski jezični portal

  • integralizam — integralìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. ukupnost nastojanja i stavova o integriranju i oblikovanju nedjeljivih cjelina [južnoslavenski integralizam, pov. pol.]; cjelovitost, integralnost, potpunost, ukupnost 2. teol. doslovno… …   Hrvatski jezični portal

  • integral — intègrāl m <G integrála> DEFINICIJA 1. mat. jedan od osnovnih pojmova matematičke analize i cjelokupne matematike, integralni račun proizašao je iz: a. problema određivanja funkcije na temelju poznavanja njezine derivacije [neodređeni… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”