cȅdrovina

cȅdrovina
cȅdrovina ž {{c=0}}cedrovo drvo kao sirovina{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • jȁdrovina — ž 1. {{001f}}teško pamučno platno koje se koristi za šatore, presvlake, jedra, cerade itd.; jedrovina, jedrenina 2. {{001f}}arh., {{c=1}}v. {{ref}}jedro{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȅdrovina — ž, {{c=1}}v. {{ref}}jadrovina{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”