bȗcanj

bȗcanj
bȗcanj m 〈G -cnja, N mn -cnji〉 zool. {{c=0}}kao kotač okrugla morska riba koštunjača (Orthagoriscus mola) iz porodice Molidae, živi u Atlantiku, Sredozemnom i Jadranskom moru; misečar, baril, buc, samoglav
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • bucanj — bȗcanj m <G cnja, N mn cnji> DEFINICIJA zool. kao kotač okrugla morska riba koštunjača (Orthagoriscus mola) iz porodice Molidae, živi u Atlantiku, Sredozemnom i Jadranskom moru; misečar, baril, buc, samoglav ETIMOLOGIJA lat. buttis: bačva …   Hrvatski jezični portal

  • bàril — bàril1 m 1. {{001f}}reg. manja bačva; bačvica 2. {{001f}}stara mjerna jedinica obujma tekućine i sipkih stvari, razlikuje se prema kraju i robi [mletački ∼ 64 litre] ✧ {{001f}}tal. bàril2 m zool., {{c=1}}v. {{ref}}bucanj{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mìsečar — m zool., {{c=1}}v. {{ref}}bucanj{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȅlagijālan — pȅlagijāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je svojstven dubokom moru, oceanu; morski, oceanski 2. {{001f}}koji živi u dubokom moru, oceanu [bucanj je ∼na riba] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȁmoglav — m zool., {{c=1}}v. {{ref}}bucanj{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samoglav — sȁmoglav m DEFINICIJA zool., v. bucanj …   Hrvatski jezični portal

  • misečar — mìsečar m DEFINICIJA zool., v. bucanj …   Hrvatski jezični portal

  • baril — bàril2 m DEFINICIJA zool., v. bucanj …   Hrvatski jezični portal

  • pelagičan — pelàgičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji pripada otvorenom moru; oceanski, morski [bucanj je pelagična riba] ETIMOLOGIJA lat. pelagicus ← grč. pelagikós ≃ pélagos: otvoreno more …   Hrvatski jezični portal

  • buc — bȗc m DEFINICIJA zool., v. bucanj …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”