bȓzo

bȓzo
bȓzo pril. {{c=0}}1. {{001f}}na brz način; naglo, hitro {{/c}}[treba to ∼ napraviti] {{c=0}}2. {{001f}}odmah {{/c}}[∼ ću krenuti; čuvši to, on brže-bolje krene] {{c=0}}3. {{001f}}u vremenskom smislu {{/c}}[putovati jednako ∼]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • brzo — bȓzo pril. DEFINICIJA 1. na brz način; naglo, hitro [treba to brzo napraviti] 2. odmah [brzo ću krenuti; čuvši to, on brže bolje krene] 3. u vremenskom smislu [putovati jednako brzo] ETIMOLOGIJA vidi brz …   Hrvatski jezični portal

  • brzo... — ali bŕzo... prvi del zloženk (ȓ) nanašajoč se na brz: brzojav, brzokril, brzoturnir, brzovlak, brzovozen …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • èkspres — èkspres1 pril. vrlo brzo, što je brže moguće, bez odgađanja; hitno, žurno, ekspresno [poslati pismo ∼] ∆ {{001f}}∼ čistionica čistionica, ob. kemijska, za brzo čišćenje odjeće; ∼ restoran restoran za brzo usluživanje hrane, često na principu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • brz — bȓz prid. <odr. ī, komp. bȑžī> DEFINICIJA 1. koji u kratkom vremenu prelazi velik razmak ili udaljenost 2. koji se obavlja ili događa u kratkom vremenu 3. hitar 4. <odr.> u složenim nazivima i terminima SINTAGMA brza hrana, v. hrana ; …   Hrvatski jezični portal

  • brzopòtezan — brzopòtez|an prid. 〈odr. znī〉 koji se brzo odvija, koji se radi vrlo brzo, u čemu se brzo vuku potezi ∆ {{001f}}∼na partija šah šahovska partija koja se igra ubrzanim ritmom, ograničava se trajanje partije ili vrijeme razmišljanja za jedan potez …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • raspáliti — (koga, se) svrš. 〈prez. ràspālīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ràspāljen〉 1. {{001f}}(se) jako potaknuti, razgorjeti, rasplamsati, razbuktati (o vatri, ognju, plamenu) 2. {{001f}}(se) pren. a. {{001f}}naljutiti, pasti u vatru, razdražiti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • súditi — (koga, kome, o kome/čemu, se) nesvrš. 〈prez. sȗdīm (se), pril. sad. ēći (se), prid. trp. sȗđen, gl. im. súđēnje〉 1. {{001f}}(o kome, o čemu) davati, iznositi mišljenje, donositi sud; procjenjivati 2. {{001f}}(koga, kome) a. {{001f}}razmatrati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tr̀čati — nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. čēći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) kretati se brzo, odbacujući se naizmjenično nogama od tla tako da tijelo u kratkim razmacima lebdi u zraku 2. {{001f}}(∅) pren. razg. a. {{001f}}prolaziti, teći, juriti (o vremenu i …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suditi — súditi nesvrš. <prez. sȗdīm, pril. sad. ēći, prid. trp. sȗđen, gl. im. súđēnje> DEFINICIJA 1. (o kome, o čemu) davati, iznositi mišljenje, donositi sud; procjenjivati 2. (koga, kome) a. razmatrati čiju krivicu u sudskom postupku i donositi… …   Hrvatski jezični portal

  • raspaliti — raspáliti svrš. <prez. ràspālīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ràspāljen> DEFINICIJA 1. (se) jako potaknuti, razgorjeti, rasplamsati, razbuktati (o vatri, ognju, plamenu) 2. (se) pren. a. naljutiti, pasti u vatru, razdražiti b. jako zagrijati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”