živčènjāk

živčènjāk
živčènjāk m {{c=0}}({{/c}}živčenjàkinja ž{{c=0}}){{/c}} 〈G živčenjáka, N mn živčenjáci〉 {{c=0}}onaj koji je živčan, nervozan, napet{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • živčenjak — živčènjāk m <G živčenjáka, N mn živčenjáci> DEFINICIJA onaj koji je živčan, nervozan, napet ETIMOLOGIJA vidi živac …   Hrvatski jezični portal

  • nèrvčik — m 〈N mn ici〉 razg. onaj koji se lako nervira, koji je sklon uzrujavanju; neurotik, živac, živčenjak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nervčik — nèrvčik m <N mn ici> DEFINICIJA razg. onaj koji se lako nervira, koji je sklon uzrujavanju; neurotik, živac, živčenjak ETIMOLOGIJA vidi nerv …   Hrvatski jezični portal

  • živčenjakinja — živčenjàkinja ž DEFINICIJA v. živčenjak ETIMOLOGIJA vidi živac …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”