žȁnr

žȁnr
žȁnr m 〈N mn -ovi〉 umj. {{c=0}}oblik književnog ili drugog umjetničkog djela {{/c}}[epski ∼; lirski ∼; dramski ∼]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}rod, vrsta, način
∆ {{001f}}{{/c}}∼-slika lik. umj. {{c=0}}slika koja prikazuje motive iz svakidašnjeg života
{{/c}}✧ {{001f}}fr.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”