šíknuti

šíknuti
šíknuti (∅) svrš. prez. šîknēm, pril. pr. -ūvši, prid. rad. šíknuo〉 {{c=0}}1. {{001f}}izbiti u jakom mlazu; poteći, briznuti, pokuljati 2. {{001f}}naglo se rasplamsati; buknuti, suknuti (o vatri, plamenu) 3. {{001f}}bujajući izrasti, izbiti na mnogo mjesta; iždžikljati 4. {{001f}}{{/c}}(koga, što) {{c=0}}baciti jakim zamahom; zavitlati 5. {{001f}}{{/c}}(koga) žarg. {{c=0}}jako udariti; ošinuti, odalamiti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • siknuti — sȉknuti (Ø) svrš. <prez. sȉknēm, pril. pr. ūvši, imp. sȉkni, prid. rad. sȉknuo> DEFINICIJA v. siktati ETIMOLOGIJA vidi siktati …   Hrvatski jezični portal

  • šiknuti — šíknuti (Ø) svrš. <prez. šȋknēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. šíknuo> DEFINICIJA 1. izbiti u jakom mlazu; poteći, briznuti, pokuljati 2. naglo se rasplamsati; buknuti, suknuti (o vatri, plamenu) 3. bujajući izrasti, izbiti na mnogo mjesta;… …   Hrvatski jezični portal

  • prošìkljati — (∅) svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. rad. prȍšikljao〉 razg. naglo izbiti (o tekućini); šiknuti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šìkljati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}šiknuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šı̏bnuti — (∅) svrš. 〈prez. nēm, pril. pr. ūvši, imp. šı̏bni, prid. rad. šı̏bnuo〉 1. {{001f}}(+ pren.) ukoriti (koga, što), udariti šibom; ošinuti, lupiti, mlatnuti 2. {{001f}}(∅) a. {{001f}}snažno izbiti iz čega; šiknuti b. {{001f}}žurno poći, uputiti se u …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šı̏k — šı̏k1 m smisao za dopadljivo i skladno u odijevanju i u općem dojmu vanjštine [imati ∼a; nemati ∼a] ✧ {{001f}}fr. šı̏k2 pril. s ukusom, dopadljivo, skladno, elegantno, tako da ima šika [gospođa se obukla vrlo ∼] šı̏k3 uzv. u zn. radnje šiknuti [∼ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šı̏ktati — (∅) nesvrš. 〈prez. šı̏kćēm, pril. sad. šı̏kćūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}šiknuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šik — šȉk2 uzv. DEFINICIJA u zn. radnje šiknuti [šik u jarak = (prema kontekstu) baci/baciti/bacili u jarak] ETIMOLOGIJA onom …   Hrvatski jezični portal

  • šikljati — šìkljati (Ø) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. šiknuti ETIMOLOGIJA vidi šik …   Hrvatski jezični portal

  • šiktati — šȉktati (Ø) nesvrš. <prez. šȉkćēm, pril. sad. šȉkćūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. šiknuti ETIMOLOGIJA vidi šik …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”