štȕka

štȕka
štȕka1 ž 〈D L -i, G mn štȗkā〉 zool. {{c=0}}1. {{001f}}slatkovodna riba grabljivica (Esox lucius) 2. {{001f}}{{/c}}mn {{c=0}}porodica riba (Esocidae) iz reda mekoperki (Isospondyli)
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ u ribnjaku pren. {{c=0}}osoba koja dobro dolazi jer će unijeti zdrav nemir među one bez inicijative, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}šaranski{{/ref}}{{/c}}
————————
štȕka2 ž 〈D L -i〉 građ. {{c=0}}gips miješan s ljepilom i želatinom da bi se lakše mogli izvesti složeni ukrasi; služi za bogate dekoracije stropova i zidova, najčešće od 17. st. nadalje
{{/c}}✧ {{001f}}tal.
————————
štȕka3 ž 〈D L -i, G mn štȗkā〉 pov. vojn. {{c=0}}tip njemačkog bombardera obrušivača u 2. svjetskom ratu
{{/c}}✧ {{001f}}njem.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Stu — ist ein männlicher Vorname. Herkunft und Bedeutung Der Name kann eine Kurzform des Vornamens Stuart sein. Bekannte Namensträger Stu Barnes (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler Stu Block, kanadischer Sänger Stu Clancy (1906–1965), US… …   Deutsch Wikipedia

  • stuþō — *stuþō germ., stark. Femininum (ō): nhd. Unterstützung; ne. support (Neutrum); Rekontruktionsbasis: an., ae., mhd.; Etymologie: s. ing. *stā , * …   Germanisches Wörterbuch

  • stuþu- — *stuþu , *stuþuz germ.?, stark. Femininum (u): nhd. Stütze, Unterstützung; ne. support (Neutrum); Etymologie: s. ing. *stā , *stə , *steh₂ , *stah₂ , *stāu , *stū̆ …   Germanisches Wörterbuch

  • stu- — *stu germ.?, Verb: nhd. stehen; ne. stand (Verb), stay (Verb); Etymologie: s. ing. *stā , *stə , *steh₂ , *stah₂ , *stāu , *stū̆ …   Germanisches Wörterbuch

  • Stu|be — or Stu|be «SHTOO buh, STOO », noun, plural bes, ben « buhn». = bierstube. (Cf. ↑bierstube) ╂[< German Stube (literally) room] …   Useful english dictionary

  • stu|be — or Stu|be «SHTOO buh, STOO », noun, plural bes, ben « buhn». = bierstube. (Cf. ↑bierstube) ╂[< German Stube (literally) room] …   Useful english dictionary

  • Stu|ka — «STOO kuh», noun. a powerful German dive bomber used in World War II. ╂[< German Stuka < Stu(rz)ka(mpfflieger) < Sturz a plunge + Kampf battle + Flieger flyer] …   Useful english dictionary

  • stȕba — stȕb|a ž 〈G mn stȗbā〉 1. {{001f}}vodoravno položena ploča kao dio konstrukcije ili građevne kombinacije za svladavanje prostora u visinu hodanjem; stepenica 2. {{001f}}pren. faza u obavljanju kakva posla, savladavanju teškoća i sl. ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stȕpa — ž 〈G mn stȗpā〉 1. {{001f}}mužar, avan 2. {{001f}}posuda u kojoj se nabija lan i kudjelja 3. {{001f}}reg., {{c=1}}v. {{ref}}preša{{/ref}}, {{ref}}tijesak{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štȕla — ž 〈G mn štȗlā〉 reg. 1. {{001f}}drveni nastavak za jednu nogu do koljena 2. {{001f}}〈mn〉 a. {{001f}}dva duga štapa, s prečkama za stopala, koji služe da se pomoću njih hoda na stanovitoj visini nad tlom (ob. u cirkusu i sl.); hodulja b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”