štȅta

štȅta
štȅt|a ž 〈G mn štêtā〉 {{c=0}}1. {{001f}}gubitak u vrijednosti; kvar 2. {{001f}}ozljeda čije imovine, tijela, časti itd. uzrokovana tuđom radnjom ili propuštanjem radnje {{/c}}[učinjena ∼a; nanijeti, nanositi komu ∼u; pretrpjeti, trpjeti, ∼u; nadoknaditi (komu) ∼u] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}(∅, koga, čega) {{c=0}}u službi uzvika izražava žaljenje, žalost, tugu za nekim ili nečim {{/c}}[∼a!; ∼a tolikih ljudi!]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}poljska ∼a {{c=0}}kvar, šteta koju stoka nanese na njivi, potrica; {{/c}}potpuna (totalna) ∼a {{c=0}}nepopravljiv kvar; {{/c}}ratna ∼a {{c=0}}šteta koja je prouzrokovana ratom
⃞ {{001f}}{{/c}}ići (otići) u ∼u {{c=0}}pokazati se kao manjak čega, biti (pokazati se) nekoristan, otići u otpad, morati biti bačen kao nevaljao, otići u škart {{/c}}[pola tih lijepih jabuka otišlo je u ∼u, tako brzo trunu]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}otići u kvar; {{/c}}kuda će ∼a (no) na rđava kmeta posl. {{c=0}}siromaha, nesnalažljiva, šteta i nevolja najprije snađu{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • stȅći — (što) svrš. 〈prez. stȅknēm, pril. pr. stȅkāvši, prid. rad. stȅkao/stȅkla ž〉 1. {{001f}}a. {{001f}}vlastitim radom zaslužiti što, postati vlasnik čega b. {{001f}}privrijediti, zaraditi, zadobiti 2. {{001f}}pren. uspjeti u čemu, ostvariti što… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Ste — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

  • ste — ste·go·bi·um; ste·la; ste·lar; …   English syllables

  • ste|la — «STEE luh», noun, plural lae « lee», las. = stele (defs. 1, 2, and 3). (Cf. ↑stele) ╂[< Latin stela < Greek st ē] …   Useful english dictionary

  • ste|le — «STEE lee», noun, plural lae « lee», les. 1. an upright slab or pillar of stone bearing an inscription, sculptured design, or the like. 2. a prepared surface on the face, as of a building or a rock, bearing an inscription or the like. 3. an… …   Useful english dictionary

  • Ste — abbrev. 1. 〚< Fr Sainte〛 Saint (female) 2. Suite * * * …   Universalium

  • Ste — 〈Abk. für〉 Sainte …   Universal-Lexikon

  • stȅga — ž 〈G mn stêgā〉 1. {{001f}}red, pravila kojih se moraju pridržavati svi članovi neke zajednice; disciplina [školska ∼; stranačka ∼] 2. {{001f}}tehn. sprava kojom se učvršćuje predmet koji se obrađuje; škripac, stegač …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stȅpa — ž 〈G mn stêpā〉 geogr. veliko ravno prostranstvo pokriveno niskim grmljem i trajnim zelenim raslinjem u krajevima kontinentalne i suptropske klime s malom godišnjom količinom oborina ✧ {{001f}}njem. ← rus …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stȅći se — (∅) svrš. sastati se u obliku okolnosti, naći se kao zajednički uzrok ili mogućnost za vršenje radnje ili za neko stanje [stekle su se okolnosti; stekli su se uvjeti]; stvoriti se, nagomilati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”