čvȁliti

čvȁliti
čvȁliti {{c=0}}({{/c}}čvȁljiti{{c=0}}){{/c}} (koga, što, se) nesvrš. prez. čvȁlīm (se), pril. sad. -lēći (se), gl. im. -ljēnje〉 pejor. {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}držati u ustima, držati u čvalama (npr. cigaretu) 2. {{001f}}{{/c}}(koga, se) žarg. {{c=0}}ljubiti, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}žvaliti (3){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”