bívstvo

bívstvo
bívstvo sr 〈G mn bîvstāvā〉 {{c=0}}ono što jest, što postoji; postojanje, jestvo, jesnost{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • bivstvo — bívstvo sr <G mn bȋvstāvā> DEFINICIJA ono što jest, što postoji; postojanje, usp. bit, bitnost ETIMOLOGIJA vidi biti …   Hrvatski jezični portal

  • bìvstven — prid. 〈odr. ī〉 koji sadrži bivstvo, bitan, egzistencijalno odlučan, nezaobilazan u svojoj biti [»Korijen filozofije nalazi se u ∼oj jezgri čovjeka«] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bît — ž 〈G mn bítī〉 1. {{001f}}glavna i neodjeljiva odlika, ono što je u nekoj stvari najvažnije [∼ problema] 2. {{001f}}fil. osnovno određenje nekog bića, ukupnost glavnih svojstava; bitnost, bivstvo, jesnost ⃞ {{001f}}u ∼i u osnovi u zn. razjašnjenja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȅsnōst — ž 1. {{001f}}stanje onoga što jest; jestvo, {{c=1}}usp. {{ref}}bît{{/ref}}, {{ref}}bivstvo{{/ref}} 2. {{001f}}potvrdnost, afirmativnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bivstven — bìvstven prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji sadrži bivstvo, bitan, egzistencijalno odlučan, nezaobilazan u svojoj biti [»Korijen filozofije nalazi se u bivstvenoj jezgri čovjeka«] ETIMOLOGIJA vidi biti …   Hrvatski jezični portal

  • bit — bȋt1 ž <G mn bítī> DEFINICIJA 1. glavna i neodjeljiva odlika, ono što je u nekoj stvari najvažnije [bit problema]; suština 2. fil. osnovno određenje nekog bića, ukupnost glavnih svojstava; bitnost, bivstvo FRAZEOLOGIJA u biti u osnovi u zn …   Hrvatski jezični portal

  • jesnost — jȅsnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. stanje onoga što jest; jestvo, usp. bit, bivstvo 2. potvrdnost, afirmativnost ETIMOLOGIJA vidi biti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”