bìlježnīk

bìlježnīk
bìlježnīk m 〈V -īče, N mn -īci〉 pov. {{c=0}}onaj koji vodi administrativne poslove {{/c}}[općinski ∼]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}javni ∼ term. {{c=0}}osoba koja je ovlaštena obavljati neke pravne poslove (ovjeravati ugovore, različite dokumente i sl., voditi skupštine dioničkih društava){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bilježnik — bìlježnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA pov. onaj koji vodi administrativne poslove [općinski bilježnik] SINTAGMA javni bilježnik term. osoba koja je ovlaštena obavljati neke pravne poslove (ovjeravati ugovore, različite dokumente i sl.,… …   Hrvatski jezični portal

  • djȅlovođa — m (djelòvotkinja ž) 〈N mn e〉 1. {{001f}}onaj koji vodi neki posao u praktičnoj provedbi; poslovođa 2. {{001f}}onaj koji vodi; djelovodnik, bilježnik 3. {{001f}}pov. reg. naziv za razne administrativne službe …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȃvan — jȃv|an prid. 〈odr. vnī, komp. jàvnijī〉 1. {{001f}}koji je poznat, neskriven, opr. tajni 2. {{001f}}koji je svakome pristupačan, namijenjen svima [∼no predavanje, opr. zatvoreno] 3. {{001f}}koji je opći, općinski, općenarodni (u smislu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nòtār — m 〈G notára〉 pov. osoba ovlaštena da sastavlja javne isprave, ovjerava potpise, prijepise i druge dokumente; javni bilježnik, pisar, brzopisac, notaroš ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nòtāroš — m pov. reg. (seoski) bilježnik, notar; nataroš …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • notaroš — nòtāroš m DEFINICIJA pov. reg. (seoski) bilježnik, notar; nataroš ETIMOLOGIJA vidi notar …   Hrvatski jezični portal

  • notar — nòtār m <G notára> DEFINICIJA pov. osoba ovlaštena da sastavlja javne isprave, ovjerava potpise, prijepise i druge dokumente; brzopisac, notaroš, pisar, javni bilježnik ETIMOLOGIJA njem. Notar ← lat. notarius ≃ notare: bilježiti …   Hrvatski jezični portal

  • kancelir — kancèlīr m <G kancelíra> DEFINICIJA pov. zast. pisar, bilježnik, tajnik ONOMASTIKA pr. (prema zanimanju): Kancèlīr (Rovinj, Zadar) ETIMOLOGIJA njem. Kanzleischreiber, Kanzlist …   Hrvatski jezični portal

  • kancelar — kancèlār m <G kancelára> DEFINICIJA 1. pov. a. u antičkom Rimu, niži sudski činovnik b. u srednjem vijeku, upravni dostojanstvenik koji sastavlja, piše, izdaje, ovjerava i čuva isprave c. bilježnik (notar) u nekim gradovima (Korčula, Hvar,… …   Hrvatski jezični portal

  • prabilježnik — prabìlježnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA pov. zapisničar u Hrvatskom saboru, čuvar pečata i nosilac sudske vlasti; protonotar ETIMOLOGIJA pra + v. biljeg, bilježnik …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”