bèšuman

bèšuman
bèšum|an prid. odr. -mnī〉 {{c=0}}koji nema šume; gol {{/c}}[∼na visoravan]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bešuman — bȅšūman prid. <odr. mnī> DEFINICIJA 1. koji radi tako da ne proizvodi neželjenu količinu šuma [bešumni vodokotlić] 2. koji je bez šuma, sasvim tih [bešuman korak]; nečujan ETIMOLOGIJA bez + v. šum, šuman …   Hrvatski jezični portal

  • bešuman — bèšuman prid. <odr. mnī> DEFINICIJA koji nema šume [bešumna visoravan]; gol ETIMOLOGIJA bez + v. šuma …   Hrvatski jezični portal

  • BEZ- — {{upper}}BEZ {{/upper}} (u morfonološkim promjenama be , bes , beš , beza ) prefiks za tvorbu složenica 1. {{001f}}imeničkih; znači nedostatak, nijekanje ili suprotnost onoga što znači osnovna imenica [bespolnost; bezbroj] 2. {{001f}}pridjevnih;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bez- — DEFINICIJA (u morfonološkim promjenama be , bes , beš , beza ) prefiks za tvorbu složenica 1. imeničkih; znači nedostatak, nijekanje ili suprotnost onoga što znači osnovna imenica [bespolnost; bezbroj] 2. pridjevnih; znači da tko ili što nema ono …   Hrvatski jezični portal

  • bešumno — bȅšūmno pril. DEFINICIJA bez šuma, tiho, nečujno ETIMOLOGIJA vidi bešuman …   Hrvatski jezični portal

  • bešumnost — bȅšūmnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je bešumno; nečujnost ETIMOLOGIJA vidi bešuman …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”