bèzvōljan

bèzvōljan
bèzvōljan prid. odr. -ljnī〉 {{c=0}}koji je u stanju bez volje, koji se ne odlikuje voljom za bilo što; beživotan, apatičan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bezvoljan — bȅzvōljan prid. <odr. ljnī> DEFINICIJA koji je u stanju bez volje, koji se ne odlikuje voljom za bilo što; apatičan, beživotan ETIMOLOGIJA vidi bezvolja …   Hrvatski jezični portal

  • bèzvōljno — pril. bez volje, na bezvoljan način …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bı̏ti — bı̏ti1 dv. (pomoćni gl.) 〈prez. supl. jèsam, enkl. obl. sam, zanijekani obl. nísam/nijésam jez. knjiž. ekspr., impf. bı̏jāh/bjȅh, aor. bı̏h, pril. sad. bȕdūći, pril. pr. bîvši, prid. rad. bı̏o/bíla ž〉 1. {{001f}}kao spona imenskog predikata… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cȑvati se — nesvrš. 〈prez. ām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}biti sve više napadan crvima, kvariti se tako što se pojavljuju crvi – ličinke (o mesnoj hrani itd.) 2. {{001f}}pren. postajati bezvoljan, gubiti volju za kretanjem i radom,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dekàdent — (dekadȅnt) m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}onaj koji je sudionik dekadencije (2) 2. {{001f}}knjiš. pasivan, umoran, bezvoljan čovjek koji bježi od stvarnosti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • drȅkast — prid. 〈odr. ī〉 reg. 1. {{001f}}koji je kao od dreka, koji ništa ne vrijedi (o stvarima) 2. {{001f}}koji je bezvoljan, lijen (o ljudima); govnast 3. {{001f}}koji je kaki boje [∼a košulja] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅvōljan — prid. 〈odr. ljnī〉 1. {{001f}}koji je bez utjecaja volje, bez izravnog djelovanja volje, koji se javlja ili obavlja kao radnja; nehotičan, opr. voljan, hotimičan 2. {{001f}}jadan, sirot, bijedan, nemoćan, sav nikakav 3. {{001f}}bezvoljan [sav sam… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nèvōljnīk — m (nèvōljnica ž) 〈G īče, N mn īci〉 1. {{001f}}onaj kojega pritišće nevolja, koji se muči s neimaštinom, siromah, onaj koji je u neprilikama materijalne ili druge prirode 2. {{001f}}onaj koji pati od pomanjkanja volje za što, onaj koji je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòtūljen — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je zguren, poguren 2. {{001f}}koji je neveseo, bezvoljan 3. {{001f}}koji je prikriven …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • utùčen — prid. 〈odr. ī〉 koji je potišten; bezvoljan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”