bèzličan

bèzličan
bèzlič|an prid. odr. -čnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji nema ličnost, osobnost, individualnost (o osobi); impersonālan 2. {{001f}}koji je jednolik; suhoparan, monoton, štur {{/c}}[∼an pejsaž] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}gram. {{c=0}}koji izražava radnju bez stvarnog subjekta u trećem licu jednine (npr. grmi, sijeva, sviće) {{/c}}[∼ni glagoli; ∼na rečenica]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bezličan — bèzličan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji nema ličnost, osobnost, individualnost (o osobi); impersonalan 2. koji je jednolik [bezličan pejsaž]; monoton, suhoparan, štur 3. gram. koji izražava radnju bez stvarnog subjekta u trećem licu… …   Hrvatski jezični portal

  • ı̏mpersonālan — prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji nema ličnosti, osobnosti, personalnosti; bezličan, nezanimljiv, monoton (o osobi), opr. personalan b. {{001f}}koji se ne odnosi ni na koju osobu 2. {{001f}}koji je suhoparan; jednoličan 3. {{001f}}gram …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bezličnost — bèzličnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je bezličan ili svojstvo onoga što je bezlično ETIMOLOGIJA vidi bezličan …   Hrvatski jezični portal

  • bezlično — bèzlično pril. DEFINICIJA na bezličan način; suhoparno, monotono, prazno ETIMOLOGIJA vidi bezličan …   Hrvatski jezični portal

  • impersonalan — ȉmpersonālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. a. koji nema ličnosti, osobnosti, personalnosti; bezličan, monoton (o osobi), nezanimljiv, opr. personalan b. koji se ne odnosi ni na koju osobu 2. koji je suhoparan; jednoličan 3. gram., v.… …   Hrvatski jezični portal

  • bȅzoblīčan — prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji je bez oblika; neoblikovan, opr. oblikovan, uobličen 2. {{001f}}koji nema izrazitog i karakterističnog oblika; jednoličan, monoton, bezličan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bèzbōjan — prid. 〈odr. jnī〉 1. {{001f}}koji je bez boje (kao voda) 2. {{001f}}pren. koji je bez izrazitih odlika; neizrazit, bezličan [∼ stav] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bèzlično — pril. na bezličan način; suhoparno, monotono, prazno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bèzličnōst — ž osobina onoga koji je bezličan ili svojstvo onoga što je bezlično …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • impersonálnōst — ž osobina onoga koji je bezličan ili svojstvo onoga što je bezlično, opr. personalnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”