bèzgaćnīk

bèzgaćnīk
bèzgaćnīk m 〈V -īče, N mn -īci〉 {{c=0}}1. {{001f}}onaj koji nema gaća, koji je bez gaća 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}a. {{001f}}{{/c}}zast. {{c=0}}u Francuskoj revoluciji sankilot, {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v.{{/c}}{{c=0}} b. {{001f}}{{/c}}knjiš. {{c=0}}onaj koji ništa nema, puka sirotinja; goljo{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bezgaćnik — bèzgaćnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA 1. onaj koji nema gaća, koji je bez gaća 2. pren. a. zast. u Francuskoj revoluciji sankilot, usp. b. knjiš. onaj koji ništa nema, puka sirotinja; goljo ETIMOLOGIJA bez + v. gaće …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”