òdljev

òdljev
òdljev m {{c=0}}1. {{001f}}postupak kojim se dobiva neki oblik; odlijevanje 2. {{001f}}ono što je dobiveno odlijevanjem; odljevak; kopija dobivena odlijevanjem 3. {{001f}}a. {{001f}}prolaženje vodene mase, njeno odlaženje, otjecanje, odlijevanje b. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}smanjenje broja čega, odlaženje (ob. na drugo, povoljnije mjesto)
∆ {{001f}}{{/c}}∼ mozgova sociol. {{c=0}}emigracija mlađe, obrazovanije i kreativnije skupine stanovništva iz manje razvijenih u razvijene zemlje; {{/c}}∼ radne snage {{c=0}}gubljenje, ostajanje bez radne snage{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • odljev — òdljev m DEFINICIJA 1. postupak kojim se dobiva neki oblik; odlijevanje 2. ono što je dobiveno odlijevanjem; odljevak; kopija dobivena odlijevanjem 3. a. prolaženje vodene mase, njeno odlaženje, otjecanje, odlijevanje b. pren. smanjenje broja… …   Hrvatski jezični portal

  • kàlup — m 〈G mn kȁlūpā〉 1. {{001f}}predmet na koji se što nabija ili navlači da dobije njegov oblik [∼ za cipele]; tvorilo 2. {{001f}}u metalurgiji, oblik u koji se što žitko ulijeva da bi dobilo željeni oblik kad očvrsne [∼ za odljev]; forma 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lijêv — (lîv) m 〈N mn lijévovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}slitina, u prvom redu željeza, od koje su izrađeni odljevci [sivi ∼; čelični ∼] b. {{001f}}rastaljena kovina koja se izlijeva u kalup 2. {{001f}}a. {{001f}}način lijevanja b. {{001f}}ono što je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òdliti — (što) svrš. 〈prez. ȍdlijēm, pril. pr. īvši, imp. òdlīj, prid. trp. odlìven〉 1. {{001f}}preliti ili proliti dio tekućine 2. {{001f}}napuniti kalup masom i dobiti željeni oblik, napraviti odljev [∼ kip] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lijev — lijȇv (lȋv) m <N mn lijévovi> DEFINICIJA 1. a. slitina, u prvom redu željeza, od koje su izrađeni odljevci [sivi lijev; čelični lijev] b. rastaljena kovina koja se izlijeva u kalup 2. a. način lijevanja b. ono što je odliveno; odljev,… …   Hrvatski jezični portal

  • odliti — òdliti (što) svrš. <prez. ȍdlijēm, pril. pr. īvši, imp. òdlīj, prid. trp. odlìven> DEFINICIJA 1. preliti ili proliti dio tekućine 2. napuniti kalup masom i dobiti željeni oblik, napraviti odljev [odliti kip] ETIMOLOGIJA od (ot ) + v. liti …   Hrvatski jezični portal

  • odljevak — òdljevak m <G ēvka, N mn ēvci> DEFINICIJA v. odljev (2) ETIMOLOGIJA vidi odliti …   Hrvatski jezični portal

  • kalup — kàlup m <G mn kȁlūpā> DEFINICIJA 1. predmet na koji se što nabija ili navlači da dobije njegov oblik; tvorilo [kalup za cipele] 2. u metalurgiji, oblik u koji se što žitko ulijeva da bi dobilo željeni oblik kad očvrsne; forma [kalup za… …   Hrvatski jezični portal

  • brain drain — (izg. brȇjn drȇjn) m DEFINICIJA sociol. odlazak školovanih ljudi i stručnjaka iz manje razvijenih zemalja u razvijenije; odljev mozgova, ekonomska emigracija ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

  • tok — tȏk1 m <N mn tókovi> DEFINICIJA 1. oblik kretanja žive vode u prirodi; smjer vode tekućice; put kojim protječe rijeka ili potok i sl.; korito 2. fiz. ukupna masa čega (tvari, energije i dr.) koja u jedinici vremena proteče kroz površinu… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”