òbrazina

òbrazina
òbrazin|a ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}obrazetina{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}ekspr., {{c=1}}v. {{ref}}maska{{/ref}}, {{ref}}krabulja{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}rij., {{c=1}}v. {{ref}}vizir{{/ref}}
{{/c}}{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}skinuti ∼u kome {{c=0}}demaskirati koga, raskrinkati koga, učiniti da se otkriju čije laži i sl.{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • obrazina — òbrazina ž DEFINICIJA 1. v. obrazetina 2. ekspr., v. maska, krabulja 3. rij., v. vizir FRAZEOLOGIJA skinuti obrazinu kome demaskirati koga, raskrinkati koga, učiniti da se otkriju čije laži i sl. ETIMOLOGIJA vidi obraz …   Hrvatski jezični portal

  • lȃrfa — ž 〈G mn ā/ ī〉 1. {{001f}}maska, obrazina 2. {{001f}}žarg. pretjerano našminkana ženska osoba ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȅča — pȅča1 ž reg. 1. {{001f}}komad, dio čega 2. {{001f}}(čega) [∼ čovjeka]; ob. naočit čovjek, ljudina ✧ {{001f}}tal. pȅča2 ž reg. 1. {{001f}}crna koprena na licu muslimanke 2. {{001f}}ženska marama; rubac 3. {{001f}}konjska obrazina s otvorima za… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čùvida — ž 〈G mn čȕvīdā〉 lokal. 1. {{001f}}maska, krinka, krabulja, obrazina 2. {{001f}}meton. maskirana osoba u karnevalu; maškara ✧ {{001f}}mlet …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • maska — màska ž <D L sci/ i, G mn ī/mȁsākā/máskā> DEFINICIJA 1. a. pov. figura glave koju su nosili antički glumci u Grčkoj i Rimu kako bi dočarali odgovarajući lik b. predmet koji pokriva lice i prikriva identitet; krinka, obrazina 2. pren.… …   Hrvatski jezični portal

  • nalarfati — nàlārfati se svrš. <prez. ām se, pril. pr. āvši se, prid. trp. nàlārfān> DEFINICIJA ekspr. pretjerano se pokriti šminkom, obložiti lice šminkom preko granica mjere i ukusa ETIMOLOGIJA na + njem. Larve: ličinka, obrazina, maska …   Hrvatski jezični portal

  • obrazetina — obrazètina ž DEFINICIJA pejor. od obraz, ob. u zn. debeo, tust obraz (augm. = veliki obraz); obrazina ETIMOLOGIJA vidi obraz …   Hrvatski jezični portal

  • krabulja — kràbulja ž DEFINICIJA 1. predmet koji pokriva nos i oči, dio je kostima, simbolički prikriva identitet osobe; krinka, obrazina 2. meton. osoba pod krabuljom …   Hrvatski jezični portal

  • peča — pȅča2 ž DEFINICIJA reg. 1. crna koprena na licu muslimanke 2. ženska marama; rubac 3. konjska obrazina s otvorima za oči …   Hrvatski jezični portal

  • vizir — vìzīr m <G vizíra> DEFINICIJA 1. pov. pokretni rešetkasti dio kacige koji se spušta na lice; obrazina 2. [i] (+ potenc.)[/i] pren. ono što je namijenjeno usmjerivanju pogleda u odnosima optičke prirode (zaštitna mrežica za lice kod… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”