bèsmrtan

bèsmrtan
bèsmrt|an prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}retor. {{c=0}}koji ne umire; vječan, nezaboravan (ob. o ljudima i njihovim djelima) 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}(u šali) vrlo uspio, vrijedan prepričavanja {{/c}}[∼na zgoda; ∼an vic]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • besmrtan — bèsmrtan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. retor. koji ne umire; nezaboravan, vječan (ob. o ljudima i njihovim djelima) 2. razg. (u šali) vrlo uspio, vrijedan prepričavanja [besmrtna zgoda; besmrtan vic] ETIMOLOGIJA bez + v. smrt, smrtan …   Hrvatski jezični portal

  • besmrtnost — bèsmrtnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. osobina onoga koji je besmrtan, svojstvo onoga što je besmrtno [besmrtnost duše] 2. fil. vječnost trajanja i tvarne nepropadljivosti metafizičkih bića (čovjeka, prirode ili Boga) ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

  • bèsmrtnōst — ž 1. {{001f}}osobina onoga koji je besmrtan, svojstvo onoga što je besmrtno [∼ duše] 2. {{001f}}fil. vječnost trajanja i tvarne nepropadljivosti metafizičkih bića (čovjeka, prirode ili Boga) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smȑtan — smȑt|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na smrt 2. {{001f}}koji po svojoj prirodi mora umrijeti, koji ne živi vječno [∼an stvor], opr. besmrtan ∆ {{001f}}∼na kazna pravn. najteža sudska sankcija koja se izvršava lišavanjem života… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕra — ȕr|a ž 〈G mn ȗrā〉 reg. 1. {{001f}}sat (vremena) [zadnja, posljednja ∼a vrijeme pred smrt] 2. {{001f}}sat (sprava za pokazivanje vremena) ∆ {{001f}}∼a njihalica zidni sat s klatnom ⃞ {{001f}}ne vidim ∼e reg. ne vidim časa, {{c=1}}usp. {{ref}}čas… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smrtan — smȑtan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji se odnosi na smrt 2. koji po svojoj prirodi mora umrijeti, koji ne živi vječno [smrtan stvor], opr. besmrtan SINTAGMA smrtna kazna pravn. najteža sudska sankcija koja se izvršava lišavanjem života… …   Hrvatski jezični portal

  • obesmrćenost — obèsmrćenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je besmrtan ETIMOLOGIJA vidi obesmrtiti …   Hrvatski jezični portal

  • obesmrtiti — obèsmrtiti (koga, se) svrš. <prez. obèsmrtīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. obèsmrćen> DEFINICIJA učiniti besmrtnim [veliki filozof, čije bi meditiranje o smrti dostajalo da ga obesmrti, pobjegao je kao zec kad se pojavila kuga]… …   Hrvatski jezični portal

  • besmrtničin — bèsmrtničin prid. DEFINICIJA koji pripada besmrtnici ETIMOLOGIJA vidi besmrtan …   Hrvatski jezični portal

  • besmrtnica — bèsmrtnica ž DEFINICIJA v. besmrtnik ETIMOLOGIJA vidi besmrtan …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”