àntitijēlo

àntitijēlo
àntitijēlo sr fiziol., {{c=1}}v. {{ref}}protutijelo{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ANT(I)- — {{upper}}ANT(I) {{/upper}} kao prvi dio riječi znači a. {{001f}}koji je aktivno protivan, koji djeluje u suprotnom smislu [antitijelo; antituberkulozni; antidemokratski] b. {{001f}}koji djeluje protivno ili drugačije od službenog ili etabliranog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȍtutijēlo — sr fiziol. obrambena bjelančevina; imunoglobulin koji stvaraju aktivirani B limfociti kao odgovor kada u tijelo uđu antigeni; antitijelo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • serologija — serològija ž DEFINICIJA med. znanstvena disciplina koja proučava in vitro reakcije antigen antitijelo ETIMOLOGIJA v. serum + logija …   Hrvatski jezični portal

  • opsonin — opsònīn m <G opsonína> DEFINICIJA fiziol. antitijelo koje kao dio krvne tekućine omogućuje bijelim krvnim zrncima uništavanje mikroba koji su prodrli u organizam, na čemu se temelji cijepljenje ETIMOLOGIJA grč. ópson: hrana + in …   Hrvatski jezični portal

  • aglutinacija — aglutinácija ž DEFINICIJA 1. sljepljivanje, skupljanje tvari [aglutinacija brašna] 2. fiziol. pojava skupljanja, zgrušavanja ili sljepljivanja pojedinačnih stanica prouzročena reakcijom antigen antitijelo [aglutinacija krvi; aglutinacija… …   Hrvatski jezični portal

  • antitoksin — antitòksīn m <G antitoksína> DEFINICIJA fiziol. specifično antitijelo, nastaje u organizmu na podražaj otrova što ih izlučuju neke bakterije, biljke i životinje; protuotrov ETIMOLOGIJA anti + v. toksin …   Hrvatski jezični portal

  • antistreptolisin — antistreptolìsīn m <G antistreptolisína> DEFINICIJA fiziol. antitijelo koje organizam stvara u slučaju streptokokne infekcije ETIMOLOGIJA anti + grč. streptós: uvijen + lýsis: opuštanje …   Hrvatski jezični portal

  • anti- — (ant ) DEFINICIJA kao prvi dio riječi znači 1. koji je aktivno protivan, koji djeluje u suprotnom smislu [antitijelo; antituberkulozni; antidemokratski] 2. koji djeluje protivno ili drugačije od službenog ili etabliranog [antipsihijatrija;… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”