bȕljav

bȕljav
bȕljav prid. odr. -ī〉 {{c=0}}koji ima jako izbočene oči, buljave oči; buljook{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • LJAV — Landjia virus …   Medical dictionary

  • LJAV — • Landjia virus …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • cmȍljav — prid. 〈odr. ī〉 koji cmolji, koji ima svojstva cmoljavosti [∼ dan dan kad lagano pada kiša uz mlačno vrijeme, dan vlage bez sunca] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁljav — prid. 〈odr. ī〉 koji je pun kala; ukaljan, blatnjav [∼ put] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁljav — prid. 〈odr. ī〉 koji ima mnogo malja, koji je pokriven maljama; maljast …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȕljav — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je pun mulja 2. {{001f}}koji mulja (2) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȑljav — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji na sebi ima mrlja; nečist, uprljan [∼a odjeća] 2. {{001f}}pren. koji izaziva odvratnost jer je nečastan [∼ udarac; ∼ postupak]; gnusan 3. {{001f}}koji je ugašene nijanse bijeloga [∼o bijela] ∆ {{001f}}∼i novac 1.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trȁljav — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji nosi tralje; poderan, dronjav 2. {{001f}}koji je bez vrijednosti; slab, bijedan, jadan, loš [∼o znanje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škı̏ljav — prid. 〈odr. ī〉 onaj koji škilji, koji boluje od škiljavosti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žgȍljav — prid. 〈odr. ī〉 koji je slabašne tjelesne građe; nerazvijen, kržljav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”