vibràntan

vibràntan
vibrànt|an prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}koji može vibrirati b. {{001f}}koji titra, treperi; vibrirajući 2. {{001f}}koji je pun energije {{/c}}[∼na atmosfera, pogodna za umjetničko stvaranje]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}živahan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • vibrantan — vibràntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. a. koji može vibrirati b. koji titra, treperi; vibrirajući 2. koji je pun energije; živahan [vibrantna atmosfera, pogodna za umjetničko stvaranje] ETIMOLOGIJA vidi vibrirati …   Hrvatski jezični portal

  • vibrirati — vibrírati (Ø) nesvrš. <prez. vìbrīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA titrati, treperiti ETIMOLOGIJA njem. vibrieren ← lat. vibrare ≃ vibrans: vibrantan ≃ vibratio: titranje, treperenje …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”