uspokòjiti

uspokòjiti
uspokòjiti (koga, se) svrš. prez. uspòkojīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. uspòkojen〉 {{c=0}}dati spokojstvo komu, učiniti da mu se vrati spokojstvo; umiriti, smiriti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • uspokojiti — uspokòjiti (koga, se) svrš. <prez. uspòkojīm, pril. pr. īvši, prid. trp. uspòkojen> DEFINICIJA dati spokojstvo komu, učiniti da mu se vrati spokojstvo; umiriti, smiriti ETIMOLOGIJA u + v. spokoj …   Hrvatski jezični portal

  • uspokojivati — uspokojívati (koga, se) nesvrš. <prez. uspokòjujēm, pril. sad. uspokòjujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. uspokojiti ETIMOLOGIJA vidi uspokojiti …   Hrvatski jezični portal

  • uspokojívati — (koga, se) nesvrš. 〈prez. uspokòjujēm (se), pril. sad. uspokòjujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}uspokojiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”